UPPDATERAD VERSION  I 2016 års avtalsrörelse, som inte är avslutad ännu, blev det ingen samordning mellan samtliga LO-förbund. Anledningen var att de inte kunde enas om en gemensam satsning på kvinnodominerade yrken. Kommunal valde då att satsa på en grupp, undersköterskorna.

Nu har de 14 LO-förbunden tagit nya tag och enats om att samarbeta igen med gemensamma krav i avtalsrörelsen 2017.
– Vi har tagit långsiktiga mål som alla 14 förbund är överens om att jobba mot. Vi gör det i en kompromiss i en samordnad avtalsrörelse eftersom vi vet att vi vinner på att samarbeta, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Fastighets tredje förbundsordförande Jari Visshed är positiv till överenskommelsen.
– Jag är väldigt glad att vi har beslutat detta. Det har varit vår inriktning hela tiden. Ska vi få till en låglönesatsning krävs en samordning, säger han.

Den stora stötestenen har varit kvinnolönerna. LO har ett mål att halvera löneskillnaderna mellan män och kvinnor fram till år 2028. Men förbunden är inte överens om hur man bäst ska göra för att nå målet.

LO-styrelsen har nu rekommenderat en allmän låglönesatsning. Rekommendationen är att alla med en lön under 24 000 kronor ska få krontalshöjning, medan övriga får höjning i procent. Tidigare låglönesatsning har utgått från snittlönerna i kollektivavtalen.
– Den här satsningen gör att vi träffar 50 procent av alla LO-kvinnor. En väldigt stor fördel med detta är också att alla förbund kan ta del av det, även inom industrin, vilket gör att vi undkommer att behöva byta bort andra grejer i avtalen, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

webb-jariJari Visshed håller med.
– Om industrin etablerar den här modellen i sina förhandlingar finns det inte utrymme för medlarna att hänvisa till en procentsats, säger han.

Sedan planerna på samordning sprack förra året har Fastighets påpekat att det är viktigt att det blir ett samarbete den här gången för att facken ska bli starkare.
Har detta gjort att ni fått sänka era krav för att det skulle bli en samordning?
– Jag är nöjd med vad vi har åstadkommit hittills. Vi har en ny modell för brytpunkten. Vi hade gärna sett en särskild jämställdhetssatsning, som den vi hade mellan 2007 och 2009, men det finns inte konsensus kring den modellen, säger Jari Visshed och fortsätter:
– Utan samordning spelar det ingen roll vad vi vill. Alla 14 förbund kan inte få exakt som de vill.

Jari Visshed menar att det här ändå kommer att göra skillnad för många LO-medlemmar.
– Det träffar nästan en halv miljon kvinnor. Även om det är små steg så ger det en bra utdelning, säger han.
Han uppskattar att omkring två tredjedelar av alla Fastighets medlemmar har under 24 000 kronor i lön och träffas av satsningen.

LO-förbunden har också enats om att göra en utredning som bland annat ska ta fram konkreta förslag om hur man kommer till rätta med missbruket av otrygga anställningar.

Läs mer
Hårda ord inför ny avtalsrörelse
Avtalsrörelse utan LO-samordning

LO-samordning

  • Den så kallade LO-samordningen innebär att de 14 LO-förbunden går samman och ställer ett antal gemensamma krav i avtalsrörelsen.
  • Utöver det sätter sedan de olika förbunden sätter egna krav.
  • Samarbetet har spruckit vid flera tillfällen, år 1995, 2012 och 2015.