För ett år sedan protesterade de fackliga organisationerna i Finland mot regeringens planer på en tvångslag om försämrade arbetsvillkor. Lagen blev inte av.
I stället har arbetsmarknadens parter och regeringen kommit överens om ett avtal med syfte att förbättra landets konkurrenskraft och minska arbetslöshet.
– Om man måste välja mellan pest och kolera är avtalet lite mildare, säger Jarkko Viitanen på PAM, facket för servicesektorn, som bland annat organiserar de anställda i städ­ och fastighetsbranscherna.

Förbundsstyrelsen för PAM röstade i somras först nej till avtalet. Men efter påtryckningar från regeringen ställde sig majoriteten av styrelsen bakom uppgörelsen. Delegationen för städ­- och fastighetsbranscherna inom PAM hör till dem som var emot in i det sista.
– Hur kan uteblivna löneökningar bidra till att öka den finska konkurrenskraften? Det har varit svårt att förklara, säger Jarkko Viitanen.

Enligt Jarkko Vittanen har löneökningarna under de senaste åren redan legat på en väldigt låg nivå. Nu kommer de nuvarande kollektivavtalen att förlängas med ett år utan löneförhöjningar. Arbetstiden ska också förlängas med 24 timmar nästa år utan att de anställda ska få lön för timmarna. Utöver detta ska de anställda också betala en del av kostnaderna för socialförsäkringar. Det kommer att minska nettolönen med i genomsnitt 1,6 procent under 2017–2020.

Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande, säger om situationen i Finland att det är ett helt annat ekonomiskt läge i Finland än i Sverige:
– Det viktiga med avtalet är att komma till rätta med landets ekonomiska kris. För att få åtgärderna att fungera måste de drabba alla. Och avtalet drabbar alla löntagare, säger Jari Visshed.

Avtalet har under hösten anpassats till de olika branscherna i förhandlingar mellan parterna. Regeringen har lovat skattelättnader om minst 85 procent av arbetsmarknaden godkänner avtalet. Det är uppfyllt men regeringen har ännu inte presenterat några skattesänkningar.