Avtalet för fönsterputsare är klart. De får 590 kronor mer i månaden från den 1 oktober.

Lönepåslaget på 590 kronor gäller alla. Samtliga tillägg höjs med 2,2 procent. Avtalet, som Fastighets har tillsammans med Almega Tjänsteföretagen, gäller i 13 månader.
– Förhandlingarna har gått bra och jag är nöjd med resultatet. För att få ut 590 kronor mer i månaden valde vi en avtalsperiod som är en månad längre. Det är ett bättre alternativ än att till exempel frysa lönetillägg i avtalet, säger Ewa Edström, förhandlingsansvarig på Fastighets.

Det nya avtalet innebär också att arbetsgivaren ska förhandla med den lokala fackliga organisationen om kontroll- och bevakningssystem. Det gäller också om arbetsgivaren vill införa drog- eller alkoholtester.

Fastighets har cirka 130 medlemmar som arbetar på detta avtalsområde.