Satsa mer på ungdomsverksamhet! Det var ett förslag som debatteras på dagens förbundsmöte.

Erika Haraldsson, som skrivit ett förslag till Fastighets förbundsmöte, tycker att ungdomsverksamheten är ”en nästan icke existerande verksamhet i Fastighets”. Hon anser att det behövs mer resurser för att nå ungdomar och för att kunna engagera unga medlemmar.
Förbundsstyrelsen skriver i sitt svar att det redan finns en fungerande ungdomsverksamhet.
Förbundsordförande Magnus Pettersson sa under debatten att ungdomsfrågorna numera präglar hela förbundets verksamhet och att det fungerar bra.

En av dem som tyckte att ungdomsverksamheten kan bli bättre är Etem Gegic från Landskrona:
– Jag är med i LO Skånes regionala ungdomskommitté. De förbund som har centrala och regionala ungdomskommittéer visar bra ungdomsverksamhet. Vi på Fastighets har en ombudsman centralt som ansvarar för ungdomsfrågorna, men utöver flera andra frågor. Därför behöver ungdomsverksamheten en egen satsning.

De som under debatten ville ge verksamheten mer resurser vill gärna att det ska vara en ung person som ska jobba med ungdomsfrågorna.

Förbundsmötet avslog yrkandet med motiveringen att medlemsvärvning ska prioriteras under nästa år och ske i projektform. Ambitionen är också få igång fler regionala ungdomsgrupper.

Jarmo Kusmin, ombudsman som ansvarar för ungdomsfrågorna på förbundskontoret, tycker att det är bra att frågan har debatterats på förbundsmötet.
– Ungdomsverksamheten ska ske ute i organisationen, i avdelningar och regioner. Vi försöker hitta förtroendevalda som kan lägga ner mer tid på att få igång ungdomsverksamheten i regionerna.

Läs också Värva medlemmar  är viktigast