En tredjedel av alla skyddsombud hindras i sitt uppdrag och många känner sig hotade eller trakasserade. Fastighets är inget undantag, 36 procent av skyddsombuden har hindrats.  Det visar en ny rapport från LO.

Vi är mitt i den europeiska arbetsmiljöveckan och just i dag, onsdag, är det Skyddsombudens dag. I dag presenterar också LO resultatet från enkät med svar från omkring 7 700 skyddsombud runt om i landet.

Rapporten visar att 32 procent av alla skyddsombud inom LO har hindrats i sitt uppdrag. Det kan handla om att inte få information, att inte vara delaktig i planeringen av förändringar på arbetsplatsen eller att inte kallas till möten.
– Det som är oroande är att det här är grunden i det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Sanna Melin från arbetslivsenheten på LO som varit med och tagit fram rapporten.
Bland Fastighets skyddsombud är siffran strax över snittet. 36 procent svarar att de hindrats i sitt uppdrag, vilket är brott mot arbetsmiljölagen.

När LO senast gjorde en stor enkät bland skyddsombud, år 2012, svarade sex procent att de kände sig motarbetade av arbetsgivarna. I år är den siffran tio procent. Och sammanlagt 12 procent svarar att de på något sätt trakasserats av sin arbetsgivare.
– Det är värre än vad vi trodde. När så många skyddsombud trakasseras eller utsätts för hot och våld handlar det inte längre bara om nonchalans och okunskap från arbetsgivarens sida. Då handlar det om att de vill skrämma skyddsombuden till tystnad, säger LO:s andre vice ordförande Berit Müllerström.

Bland Fastighets skyddsombud svarar totalt 14 procent att de känner sig motarbetade och 16 procent att de blivit trakasserade, vilket alltså är över snittet. Det förbund inom LO där skyddsombuden blivit mest trakasserade är Hotell- och restaurang, där 19 procent har svarat så.

Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman i Fastighets, vill inte kommentera rapporten eftersom han inte hunnit ta del av innehållet, men påpekar att det generellt är en tuff situation för skyddsombuden.
– Det är ett tuffare uppdrag i dag än tidigare. Organisationstätheten har sjunkit vilket betyder att man har ett svagare mandat från arbetskompisarna. Antalet visstidsanställningar har ökat och utbildningsgraden hos skyddsombuden är alldeles för låg så det finns utan tvekan mycket att jobba med, säger han.

I dagsläget finns 1080 registrerade lokala skyddsombud i Fastighets och 42 regionala skyddsombud, som bland annat genomför skyddsronder på arbetsplatser där det inte finns fackklubb eller skyddskommitté.

För att bryta den negativa utvecklingen ska LO under våren arbeta med att ta fram en handlingsplan för hur de bättre ska arbeta med dessa frågor och stötta skyddsombuden.
– Men det stora arbetet måste ske i förbunden, påpekar Sanna Melin.

Byggnads förbundsjurist, Anneli Ohlsson Anderbjörck, tipsar om grundförutsättningar för ett bra arbete på arbetsplatsen:

  • Anmäl skyddsombudet korrekt till arbetsgivaren
  • Klargör uppdraget och det ömsesidiga intresset för arbetsgivaren
  • Hitta former för samverkan med arbetsgivaren
  • Samarbeta med den lokala fackliga organisationen