Att värva nya medlemmar är en av fyra prioriterade arbetsuppgifter för Fastighets nästa år. Det har Fastighets förbundsmöte beslutat i dag.

Ett åttiotal valda ombud från hela landet har samlats på Värmdö utanför Stockholm på Fastighets förbundsmöte. Förbundsmötet har som uppdrag att bland annat verkställa verksamhetsmål och budgetinriktning för nästkommande verksamhetsår.
Dagens möte har beslutat att Fastighets utöver agitation, medlemsvärvning, ska prioritera nästa års avtalsrörelse, organisationsfrågor och fackliga studier under nästa år.

Fastighets ökade i medlemsantal både under 2014 och 2015. Men hittills i år har förbundet minskat med cirka 250 medlemmar. Nästa år vill förbundsledningen att agitation ska ske på nya sätt. Förbundsstyrelsen kommer att återkomma senare hur det ska gå till.

I sitt inledningstal rapporterade förbundsordförande Magnus Pettersson kort om hur förbundets organisation, som infördes under 2011, har utvecklats. Antalet avdelningar har ökat från 114 till 121. Det har tagit tid att bygga upp den nya organisationen. Alla avdelningar är ännu inte aktiva och driver egen verksamhet. En av avdelningarnas uppgifter är att utse ombud till förbundsmötet för att kunna påverka förbundets verksamhet. På dagens möte är 79 av 121 avdelningar representerade.
– Till kongressen 2018 har vi som målsättning att alla avdelningar ska vara representerade, sa Magnus Pettersson.

Förbundsmötet har också valt Patrik Hellström som en ny ordinarie ledamot efter Lennart Gunnarsson. Förbundsstyrelsen består av nio ordinarie ledamöter. De övriga åtta är Magnus Pettersson, förbundsordförande, Yvonne Nygårds, andre förbundsordförande, Jari Visshed tredje förbundsordförande, Kjelle Lundgren, Lovisa Segerquist, Christina Petranyi, Liljana Panic och Cecilia Samuelsson.
Efter förbundsmötet kommer ombuden att diskutera vilka avtalsyrkanden Fastighets ska ställa i den kommande avtalsrörelsen.

Förbundsmötet är förbundets högst beslutande organ mellan kongresserna. Dagens möte är den nionde sedan 2011 då förbundet införde en ny organisation.

Läs också ”Fastighets behöver satsa mer på ungdomar”