Det är en anmälan enligt Arbetsmiljölagens paragraf 6 6a som görs när ett skyddsombud påtalat brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte åtgärdat. De lokala skyddsombuden på Samhall i Göteborg och Fastighets regionala skyddsombud har påtalat brister under en längre tid. Hög arbetsbelastning, stressrelaterade besvär, anställda som mår psykiskt dåligt på grund av jobbet och bristande utbildning är några av de problem som skyddsombuden krävt att arbetsgivaren ska åtgärda. ”Företaget bryr sig inte om de diagnoser som de anställda har utan ger ofta arbetsuppgifter som liknar eller ibland till och med är de samma som de arbetsuppgifter som arbetstagarna fick sina skador ifrån. Inte heller tas det hänsyn ifall den anställde har en psykisk diagnos”, skriver skyddsombuden i anmälan.

Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket har företaget inte rutiner på alla arbetsställen för att förebygga ohälsa och olycksfall. Det saknas också rutiner för granskning av nya uppdrag för att förebygga hälsorisker.
– Vi har tröttnat på att vänta. Företaget har haft flera månader på sig för att åtgärda fel och återkomma med en plan på hur arbetsmiljöarbetet ska fungera bättre. Jag hoppas att Arbetsmiljöverket får Samhall att göra skyddsronder så som andra företag. Och att företaget ska lyssna på skyddsombud när de påtalar brister, säger Bo Gustavsson, regionalt skyddsombud i region Väst.

Larry StewartÄven Larry Stewart, ombudsman i Fastighets region Väst, är kritisk till hur Samhall sköter sitt arbetsmiljöansvar.
– Det allvarliga är att arbetsgivaren inte har lyssnat. Arbetsgivaren har känt till detta under en längre tid utan att åtgärda problemen och det är därför det måste vidare till Arbetsmiljöverket. De kan inte skylla på något längre, säger han.

Henrik Lundberg, distriktschef på Samhall i Göteborg, säger att han har missat att svara på skyddsombudens begäran om åtgärder.
– Det är ett misstag som jag tar på mig, säger han.
I dag har Henrik Lundberg gått igenom anmälan till Arbetsmiljöverket med lokala skyddsombud. Han hoppas att de tillsammans kan reda ut problemen innan Arbetsmiljöverket kallar till ett första möte.
– Jag ska inventera de arbetsplatser där skyddsronder återstår att göra. Jag har bett om att få mer detaljerad information om hög arbetsbelastning och stressrelaterade besvär.

Skyddsombuden tycker att företaget inte tar hänsyn till de anställdas diagnoser vid val av arbetsuppgifter. Stämmer det?
­ – Vi försöker matcha jobben och anpassa arbetsuppgifterna. Jag har bett om mer konkreta exempel innan jag kan uttala mig om det finns brister, säger Henrik Lundberg.

Läs också Larm om arbetsmiljön på Samhall.