Höjd lön, heltid och förbättrat branschvanetillägg. Det är några av de saker som Fastighets avtalsråd vill ska prioriteras i kommande avtalsrörelse. Till våren drar nya förhandlingar i gång.

Årets avtalsrörelse är knappt avslutad men redan pågår förberedelserna för fullt inför nästa år. Förra veckan beslutade LO:s representantskap att förbunden ska samarbeta med gemensamma avtalskrav.

Utöver det behövs krav som är specifika för olika avtal och under två dagar har Fastighets förbundsstyrelse och närmare 80 ombud från hela Sverige diskuterat och försökt enas om vad som är viktigast för medlemmarna nästa år.
– Vi i gruppen har bråkat om nästan alla yrkanden för serviceentreprenad eftersom vi vill så mycket men vi har kommit fram till några saker att prioritera, säger Monika Enström, när hon redovisar sin grupps prioriterade krav.

Hon räknar upp saker som höjd lön, rätt till heltid, sammanhållen arbetstid och förbud mot deltid. De vill dessutom att branschvanetillägget ska gälla från att tiden är intjänad i stället för att börja gälla vid nästa lönerevision, som nu. Övriga arbetsgrupper har gjort liknande prioriteringar, med mindre variationer.

För Samhall är höjd lön, arbetsskor som arbetsgivaren står för och tydligare schemaläggning några av de saker som är högst prioriterade.

På Fastighetsområdet vill ombuden, förutom att lönen ska höjas, även att lönen ska bli mer lika för alla, med mindre individuell del av potten. Ett annat prioriterat yrkande är att semesterdagstillägget ska öka på flera fastighetsavtal.

En fråga som dyker upp är om man kan tänka sig att ”sälja” något från avtalen för att få igenom de nya kraven. Men Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande, tror inte att det ska behövas den här gången.
– Det ska inte handla om att välja mellan lön och villkor. Det är det som LO-samordningen är till för. Vi ska inte behöva sitta och schackra med allmänna villkor i avtalen. Vi har fått en utveckling de senaste åren som inte varit bra. Det har blivit ett gäng som halkat efter där man måste kämpa för att få löneökningen utan möjlighet att förbättra villkor, säger han.
Med hjälp av LO-samordningen och den nya modellen ska utvecklingen kunna vändas. Tanken där är att industrin ska slå fast lönenivån för alla, även för de som har låg lön, under 24 000 kronor.

De krav och yrkanden som har lyfts fram på avtalsrådet fungerar som en rekommendation. Det är förbundsstyrelsen som till slut bestämmer vilka kraven ska bli.
Förhandlingar med arbetsgivarna gör sedan en delegation av ombud från förbundet. Delar av dessa förhandlingsdelegationer valdes på avtalsrådet, därefter har förbundsstyrelsen möjlighet att välja några till.

De ska förhandla med arbetsgivarna nästa år:

Fastighetsavtalen

 • Curt Öhrström, region Ost
 • Mikael Norén, region Nord
 • Timo Närhi, region Syd
 • Camilla Claesson, region Väst.

Städavtalen

 • Linda Karlsson, region Väst
 • Anna Erixon, region Ost
 • Ing-Marie Dahlqvist, region Nord
 • Sergio Laguna, region Syd

Specialserviceavtalet

 • Anna Karin Liminka, region Nord
 • Tommy Holmborn, region Väst

KFO och AFO

 • Joakim Olofsson, region Syd
 • Stefan Björkenstam, region Väst