LO-förbunden har enats om att kräva 2,8 procents lönehöjning i kommande avtalsrörelse. Löneutrymmet ska vara minst 672 kronor. Fastighets och övriga fack i 6F ställer sig bakom kraven.

I dag har LO-styrelsen beslutat vilka lönekrav förbunden gemensamt ska ställa i 2017 års avtalsrörelse.
– Svensk ekonomi är stark. 2,8 procent men lägst 672 kronor ger våra medlemmar en rättmätig del av kakan samtidigt som nivån inte hotar svensk konkurrenskraft. Det här är ett väl avvägt krav, säger Karl-Petter Thorwaldsson, LO:s ordförande.

Kraven innebär en låglönesatsning eftersom krontalet ska gälla alla som tjänar under 24 000 kronor. Det ger mer pengar än en ökning i procent på en låg lön.

Fastighets och de övriga fyra förbunden inom 6F hade gärna sett högre krav men ställer sig bakom överenskommelsen.
– Det är den nivå som vi har enats kring. Vi räknar med att det kommer att leda till reallöneökningar, säger Magnus Pettersson, Fastighets ordförande.

Liksom tidigare kommer facken inom industrin även denna gång att vara lönenormerande.
– Vi uppfattar att industrin kommer att visa vägen även för de som tjänar under 24 000 kronor. Det kommer att underlätta våra förhandlingar så att vi inte behöver köpslå med allmänna villkor, säger Jari Visshed, avtalsansvarig för Fastighets.

LO-förbunden har också enats om att ställa gemensamma krav gällande avtalspension och avtalsförsäkringar.
– Det finns två starka plussidor med denna överenskommelse. För det första att vi lyckats enas i en gemensam samordning vilket gör oss starkare i förhandlingarna. För det andra har vi enats om en modell med viktiga och generella låglönesatsningar. Något som vi inom 6F ställt krav på under många år, säger 6F:s ordföranden i ett gemensamt uttalande.

 

Vad är löneutrymmet?

  • Löneutrymme är den nivå på löneökningar som samhällsekonomin klarar av. Höjningen för varje individ avgörs i senare förhandlingar.

Läs förklaringar till fler avtalsord i avtalsordlistan.