Snabbspåret i fastighetsbranschen blev klart i början av året men ännu har ingen börjat som fastighetstekniker. Fastighets och arbetsgivarorganisationen Fastigo riktar hård kritik mot Arbetsförmedlingen.

Snabbspåret i fastighetsbranschen handlar om att erbjuda nyanlända praktik och utbildningsmöjligheter för fastighetstekniker och ingenjörer, två bristyrken i branschen. I början av året kom fack och arbetsgivarorganisationer överens med Arbetsförmedlingen hur det ska gå till. Arbetsförmedlingen hade då via matchning hittat 135 personer som uppgett att de har erfarenhet som fastighetstekniker och 200 med erfarenhet som ingenjörer som passar i fastighetsbranschen. Till och med augusti hade 19 ingenjörer deltagit i snabbspåret men inga fastighetstekniker.

Fastighets och arbetsgivarorganisationen Fastigo är kritiska till hur snabbspåret fungerar och Arbetsförmedlingens sätt att sköta sitt uppdrag.
– Fastighetsbranschen står med öppna armar. Arbetsförmedlingen identifierade tidigt personer som kan passa som fastighetstekniker. Vi undrar vad dessa människor gör i dag, säger Mona Finnström, vd på Fastigo.
Företag i fastighetsbranschen har i stället börjat ta egna initiativ, berättar Mona Finnström. Hon nämner Halmstad Bostads AB och HSB som tagit in nyanlända som praktikanter.
Jari Visshed, Fastighets tredje ordförande, tycker att snabbspåret har tappat fart.
– Vi trodde att mer skulle hända under de här månaderna. Snabbspåret är viktigt för branschen som har brist på fastighetstekniker. Men det är också viktigt för nyanlända så att de kan komma ut i arbetslivet så fort som möjligt, säger han.

Arbetsförmedlingen har gjort en egen utvärdering av snabbspåret. Bland annat står det i rapporten att det varit svårt att hitta lämpliga kandidater i fastighetsbranschen.
Hur är det möjligt att ingen av de 135 som Arbetsförmedlingen identifierade redan i början av året ännu inte erbjudits plats?
– Vi har mer att göra vad det gäller att kartlägga personernas kompetenser innan insatser inom snabbspåren kan påbörjas. Många gånger har det exempelvis visat sig att personerna behöver andra insatser innan de kan börja i snabbspåret. Ett av problemen med snabbspåren generellt är också att alla tänkbara kandidater till ett specifikt snabbspår inte bor där insatserna finns, säger Annie Rubensson, sektionschef för integration och etablering.
Hur många nyanlända finns i dag som skulle passa som fastighetstekniker?
– Jag kan inte ge något svar. Vi behöver se över hela kartläggningssystemet först.
När kan de första börja i snabbspåret som fastighetstekniker?
– Det kan jag inte uttala mig om.

Detta är snabbspåret

Regeringen tog initiativ till snabbspåret för nyanlända i början av 2015. Tillsammans med arbetsmarknadens parter och Arbetsförmedlingen började arbetet att hitta former och insatser för att tillvarata de nyanländas kompetens i bristyrken så att de snabbare kan matchas mot branschernas behov.
I oktober fanns det snabbspår inom 13 branscher. De omfattar ett tjugotal yrken.

Läs också
Klart med snabbspåret i fastighetsbranschen