Arbetsgivarorganisationen Fastigo har tittat på statistik från Arbetsmiljöverket över anmälda arbetssjukdomar. Siffrorna visar en markant ökning av sjukskrivningar bland anställda, både arbetare och tjänstemän, under de senaste fem åren.
– Anställda som mår bra och har balans i livet är en förutsättning för en hållbar verksamhet. Det är viktigt att vi alla tar arbetsmiljöfrågor på allvar och gör allt vi kan för att bryta den ökande trenden, säger Mona Finnström, vd för Fastigo.

Felbelastning är det vanligaste problemet. Från januari till september i år har 44 sådana fall anmälts. Men den kategori som har ökat mest under de senaste fem åren är sjukdomar som orsakats av sociala eller organisatoriska faktorer, till exempel utbrändhet eller stress.

År 2011 anmäldes 11 fall. Mellan januari och september i år har Arbetsmiljöverket fått 30 sådana anmälningar.
– Jag är inte fullständigt överraskad över att det har ökat men jag är överraskad att det har ökat så mycket, säger Torbjörn Jonsson, arbetsmiljöombudsman på Fastighets.

De signaler han får tyder på samma utveckling som redan har skett i städbranschen, med mer stress, känslor av otillräcklighet och liten delaktighet.
– Det här är ju ett samhällsproblem som finns framför allt i serviceyrken. Vi kan inte klara hela problemet själva, men det finns saker att göra, säger Torbjörn Jonsson.

På kommande möte med FUA, Fastighetsbranschens utvecklings- och arbetsmiljökommitté, i december ska han ta upp frågan med arbetsgivarparterna.