Kollektivavtalet har timlöner. De höjs med 3,53 kronor per timme. Det är en höjning som motsvarar 590 kronor i månaden för en heltidsanställd.
– Vi håller linjen att få ut 590 kronor så vi är nöjda, säger Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.
En arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda alternativa avtalslösningar.
– Behovet av ett eget avtal har minskat sedan allt mer städning har lagts ut på entreprenad. Förr var det mer vanligt att till exempel små tandläkarmottagningar hade egna städare, säger Jari Visshed.

Avtalet gäller från 1 september och i 14 månader. Den längre avtalsperioden beror på att arbetsgruppen behöver tid för att analysera avtalets framtid.

Fastighets har avtalet med tre arbetsgivarorganisationer: Almega Tjänsteföretagen, Almega Vårdföretagen och Idea, Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer.
Förbundet har ett femtiotal medlemmar som arbetar inom avtalsområdet.