En städare från Allianceplus var nära att bli påkörd av en stor lastbil på jobbet. Händelsen har anmälts till Arbetsmiljöverket som allvarligt tillbud. ”Jag kände hur det swishade till i kläderna”, skriver städaren i anmälan.

Allianceplus städar hos Rikspolisstyrelsen i Stockholm där det pågår en ombyggnation. På innergården där sophuset finns åker lastbilar med byggmaterial i hög fart och sikten är dålig på flera håll.
Detta gjorde att en städare var nära att bli påkörd när hon skulle slänga sopor.

Efter att händelsen påtalats för ansvariga, utan att några större skyddsåtgärder vidtogs, såg skyddsombud på platsen till att händelsen anmäldes Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.
”Jag svängde ut från soprummet med min tomma pirra och var på väg att bli överkörd av en lastbil bakifrån, vilken höll alldeles för hög hastighet. Den behövde en hel lastbilslängd för att hinna stanna och jag kände hur det swishade till i kläderna” skriver städaren i anmälan och menar själv att det var ren tur att det inte blev en kollision.

Enligt anmälan har liknande händelser inträffat tidigare och flera medarbetare intygar att fordon håller hög hastighet och kör vårdslöst på gården.

Efter anmälan agerade Allianceplus och ställde flera krav på kunden för att göra gården säkrare. I ett mejl till Fastighetsfolket skriver företaget att ”förutom att anmälan om allvarligt tillbud gjorts till Arbetsmiljöverket enligt gängse rutin så togs en kontakt med skyddsombud på Rikspolisstyrelsen, och tillsammans med vår arbetsledning och vårt lokala skyddsombud vidtogs en del åtgärder”.

Annica Collstam, regionalt skyddsombud i Fastighets region Ost, är nöjd med agerandet, både från skyddsombudet, arbetsgivaren och kunden.
– Det här är ett gott exempel på när skyddsombudets krav gör skillnad, säger hon.

Hon var med på en uppföljande skyddsrond och konstaterade då att städarna fått varselkläder för att synas bättre, att speglar monterats upp och att det kommit upp blinkande varningsljus.
– Rikspolisen borde ha uppmärksammat detta i sin skyddsrond från början men det var tur att det gick bra den här gången och bra att de tog det på allvar när det anmäldes, säger hon.
Annica Collstam är inte förvånad över händelsen.
– Ofta tänker inte kunden på de utomstående entreprenörer som rör sig på området, säger hon.