I mitt arbete hjälper jag ofta kommuner och bostadsbolag som vill ha en positiv utveckling i sina bostadsområden. Att de boende känner sig glada och nöjda i sina områden är ofta det viktigaste. En grupp som jag då nästan alltid pekar på som viktig för att det ska vara så, är fastighetsskötarna. När skötseln och servicen till boende och lokalhyresgäster görs med en vilja att ge service även i motstånd. När det finns ett genuint engagemang i området, och ett respektfullt möte med människorna som utgör områdets kropp.
Då är ni fastighetsskötare en otroligt viktig kraft som gör invånarnas 
liv bättre och tryggare. Inte bara för att det som hade pajat blir lagat, utan för att de mår bättre av ert bemötande och er vänlighet; av att ha fått hjälp.

I en undersökning jag var med och gjorde fick tusen personer som bodde miljonprogram och liknande områden säga vilka de tyckte bäst bidrog till att skapa trygghet i deras område.
Bland tolv alternativ valde nästan hälften ”Fastighetsskötaren från bostadsbolaget”, som hamnade på prispallen tillsammans med ”Grannar” och ”Polisen”. Det är alltså inte bara min åsikt att ni har en nyckelroll. Där har ni det bevisat, svart på vitt.
Lika mycket som fastighetsskötare kan vara viktiga, har jag också sett exempel på när de som inte vill eller klarar av att göra sitt jobb bra, påverkar dem som bor i ett område mycket negativt.
Hyresgäster som blir otrygga av att saker som gått sönder i fastigheten eller utemiljön inte repareras, eller när skiten hopar sig i soprummet. Som tappar hoppet om de upplever sig nonchalerade när de ber om hjälp, eller blir respektlöst bemötta.

Det jag ser i mitt arbete också på nationell nivå, är att en god sammanhållning är helt avgörande för vårt samhälles utveckling. Förutom boende träffar jag i jobbet också personer som arbetar med utveckling i olika bostadsområden, som jag ofta intervjuar om hur de ser på området de arbetar med och vad som är viktigt att göra.
Ingen enskild yrkesgrupp ser det lika tydligt som fastighetsskötarna: hur bemötandet och viljan att ge service är central för att skapa trygghet och glädje. Ingen annan grupp gör det heller lika bra som ni i praktiken. Jag märker det, och de boende märker det.
Tack för att ni bidrar till att skapa ett bättre samhälle.