Samhall,-breddare_medPå en av Samhalls arbetsplatser i Göteborg satte företaget upp en lapp om krav på läkarintyg från första sjukdagen under julveckan. Fastighets i Göteborg är kritiskt och har krävt att företaget går ut med rätt information.

Anställda på en av Samhalls arbetsplatser i Göteborg har fått skriftlig information om så kallad förstadagsintyg vid sjukdom som fått Fastighets att reagera.
Informationen handlar om att arbetsgivaren vid upprepad sjukfrånvaro kan kräva läkarintyg från första sjukdagen och hur det går till att skaffa ett sådant. Meddelandet avslutas med att ett förstadagsintyg kan bli aktuellt vid sjukfrånvaro under julveckan. ”Gäller i första hand den som sökt ledigt men fått avslag”, står det i meddelandet.
– Jag blev både upprörd och förbannad när jag såg detta. Det är att misstro människor när man skriver på det här sättet. Då tror man att folk är ute efter att fuska, säger Madlén Gunnarsson, ombudsman på Fastighets region Väst som tagit upp kritiken med Samhall i Göteborg.
– Det är klart att man ska sjukskriva sig när man är sjuk. Det gäller inte minst anställda på Samhall med funktionshinder som kan vara anledningen till att de måste sjukskriva sig, säger hon.

Enligt sjuklönelagen får arbetsgivaren, om det finns särskilda skäl, begära att en arbetstagare ska lämna in ett läkarintyg från första sjukdagen. Det får dock inte ske hur som helt, påpekar Madlén Gunnarsson och hänvisar till kollektivavtalet. Enligt det ska Samhall först samråda med facket innan arbetsgivaren kan kräva läkarintyg av en anställd från första sjukdagen. Då ska arbetsgivaren framföra sina skäl och informera var läkarintyget ska skaffas. Facket och arbetsgivaren ska sedan komma fram till vad som ska gälla. Samhall har i det här fallet inte haft kontakt med Fastighetsklubben på företaget.

Henrik Lundberg, distriktschef på Samhall i Göteborg, har efter kritiken bett den ansvariga chefen gå ut med tydligare information om vad som gäller.
– Förstadagsintyg är ett verktyg som vi kan använda i samband med rehabilitering eller när en anställd med upprepad sjukfrånvaro behöver ett stärkt stöd. Det handlar inte om något annat. Varje enskilt fall om begäran om läkarintyg från första sjukdagen ska vi samråda om med facket.

Varför dök informationslappen upp på arbetsplatsen?
– Jag kan inte svara på det. Men jag uppfattar infobladet som ett sätt att serva med information och i skrift sammanfatta en relativt omfattande policy på en sida, säger Henrik Lundberg.