Var står Fastighets i bostadspolitiken? Den frågan ställer sig förbundsavdelningar 
i västra Sverige, som vill att förbundet tar större plats i bostadsdebatten.

Vi är sju avdelningar i Region Väst som funderar på vart debatten om bostadspolitik har tagit vägen, ur Fastighets perspektiv.
Vi vet om att det finns gemensam inriktning genom 6F, men vi efterlyser var Fastighets står i frågan. Vi önskar att Fastighets syns mer i debatten.
Det är viktigt att frågorna inte enbart berör storstäderna utan även mindre städer och orter, så att alla känner sig delaktiga då det berör våra medlemmar inom Fastighets.

Tidigare hade vi ett bostadspolitiskt program som vi fick draghjälp av 
ute i samhällsdebatten, vilket vi nu tycker saknas.
Vi efterlyser härmed ett tydligt program ur Fastighets perspektiv.

 

Stefan Björkenstam, ordförande Trollhättan
Representerar Fastighets avdelningar Uddevalla, Strömstad, Lysekil, Kungälv/Ale, Trollhättan, Åmål och Stenungsund.