Med härskarteknik menas sätt att trycka ned eller förminska andra.
– Det kan vara små subtila ögonkast eller hur vi använder rösten som visar att du inte är lika viktig som jag. Ofta sker det omedvetet, säger Ditte Eile, som föreläser om ämnet.
Hon och några forskarkolleger tog för några år sedan fram bekräftartekniker, sätt att komma bort från det dåliga beteendet och skapa en bättre stämning i en grupp.
– Man kan tänka att man fått in en skitstövel i en grupp som plötsligt slutar att fungera. Ser man med härskarteknikglasögonen så tänker man att personen lärt sig det här beteendet någonstans och funderar på hur man kan hantera detta. Får man ett språk för det som inte fungerar kan man ta tag i problemet, säger Ditte Eile.

 1. Osynliggörande – ta plats
Den första härskartekniken är osynliggörandet. När du pratar börjar alla titta i sina mobiler eller skrapa med stolen. Som motstrategi kan du ta plats och på ett lugnt sätt kräva att bli sedd. Säg ”lägg ifrån dig mobilen är du snäll”.
Bekräftartekniken är att lyssna på varandra, ge gensvar och konstruktiv kritik.

2. Förlöjligande – ifrågasätt
Förlöjligande kan vara uttryck som att ”tjejer är så flamsiga” eller att förminska någons kompetens. Den som drabbas känner sig lätt skamsen, men här gäller det att våga ifrågasätta förlöjligandet och visa att du inte accepterar det. Stå emot förlöjligande genom att respektera och bemöta varandra seriöst.

3. Undanhållande av information– korten på bordet
Chefen ”råkade glömma” att mejla till just dig eller så hade alla pratat ihop sig före mötet. Om du råkar ut för att information undanhålls så måste du kräva korten på bordet. ”Nu får ni berätta för mig innan vi fattar beslut”. Bekräftartekniken är att informera och inkludera alla när beslut ska fattas.

4. Dubbelbestraffning – bryt mönstret
Gör du jobbet noga får du skäll för att det inte blev klart i tid. Var du snabb får du höra att du slarvat. Här kan du som arbetar mot kunder råka extra illa ut, chefen skäller hur du än gör och dessutom är kanske inte kunden nöjd.
Försök bryta mönstret genom att berätta hur du prioriterat och kräv besked hur du skulle gjort 
i stället. Och när ni lyckas vända trenden vet ni att ni gör så gott ni kan.

5. Skuld och skam – gör dig medveten
Känner du att allt är ditt fel? Chefen muttrar att ”nästa gång måste det här bli gjort i tid” eller säger ”jaså, du ska gå nu just när vi skulle …” fast du redan begärt ledigt.
Fundera över varför du får skuldkänslor. Kanske är helt enkelt arbetet felorganiserat? Genom att backa upp och bekräfta varandra kan ni få syn på om ni exempelvis fått ett orimligt ansvar.