Yrkesprogrammen på gymnasiet har svårt att få elever. Ett sätt att locka fler är att utbildningarna ska ge grundläggande högskolebehörighet. Det föreslås i en ny gymnasieutredning som presenterades nyligen.

Under de tre senaste läsåren har intresset att välja VVS- och fastighetsprogrammet minskat mer än genomsnittet för alla yrkesprogram. Utbildningen har också haft problem med att många elever inte fullföljer studierna.
 I år ser antalet sökande ut att ha ökat. Enligt Skolverkets statistik för elevers förstahandsval till årskurs 1 sökte fler elever till VVS- och fastighetsprogrammet till årets terminsstart. Fastighetsfolket har samlat in uppgifter från de 33 gymnasieskolor med VVS- och fastighetsprogram som erbjuder fastighetsinriktningen och där syns samma mönster.

Enligt Sture Löf,
utbildningsråd på Skolverket, kan det vara ett trendbrott.
– Det ser ut som att det har vänt uppåt för VVS- och fastighetsprogrammet. Det gäller både an- talet och andelen elever som sökt till nationella program i första hand jämfört med året innan. Fastighetsfolkets siffror på antalet elever som börjat på årskurs 1 på skolorna med fastighetsinriktning tycks ha motsvarande trend, säger han.

Förstahandsvalet ger en tendens, men det är vanligt att elever hoppas av eller byter program i början av terminen. Det gör att ökningen kanske inte är så stor, men siffran visar ändå en ökning, bedömer Sture Löf.
– Vi vet ännu inte om det sedan blir fler som väljer fastighetsinriktningen, säger han.

Mona Finnström, vd för arbetsgivarorganisationen Fastigo, är glad för det ökade intresset för utbildningen.
– Jag hoppas verkligen att elevantalet ska öka. Det finns en risk för att antalet utbildningar med fastighetsinriktning blir ännu färre om vi inte får upp elevantalet mer. Då kommer ännu färre från gymnasiet till branschen, säger Mona Finnström.

En gymnasieskola som
under flera år gått mot strömmen är Taserudsgymnasiet i Arvika. Här har elevantalet till VVS- och fastighetsprogrammet ökat. Skolan erbjuder två inriktningar, VVS och fastighet, och båda är lika populära. Erik Andersson är en av de 16 eleverna i årskurs 1.
– Jag vill få ett bra jobb efter gymnasiet och utbildningen har två väldigt bra inriktningar med många intressanta och roliga yrken, säger han.

Han har ännu inte bestämt sig vilken inriktning han ska välja.
– Vad skulle få mig att välja fastighet? Då får jag en bred utbildning och kan välja mellan flera intressanta yrken, funderar Erik Andersson.
Taserudsgymnasiet lägger mycket tid på hur skolan informerar om utbildningen.
– Vi har också medvetet byggt upp ett kontaktnät med företagen i fastighetsbranschen, säger läraren Lennart Robertsson.

”Vi har inga problem
 att hitta praktikplatser”, säger Lennart Robertsson, lärare på Taserudsgymnasiet, här med eleven Erik Andersson.


Yrkeshögskolan utbildar till
fastighetstekniker och drift- och fastighetstekniker men utbildningsföretagen har svårt att fylla alla platser.
– Det är ganska vanligt att alla platser inte fylls på yrkeshögskolans utbildningar. Ofta beror det på få behöriga sökanden, säger Anna-Karin Juhlén, utbildningshandläggare hos Myndigheten för yrkeshögskolan.

Antalet platser utgår från rekryteringsbehovet. För att få fler behöriga sökande har regeringen lagt en proposition som föreslår kortare förutbildningar inom yrkeshögskolan. De ska ge behörighet att söka till en ordinarie utbildning. Riksdagen ska rösta om förslaget inom kort.

Lena Nyquist, verksamhetschef på Fastighetsbranschens utbildningsnämnd, tycker att det är fastighetsbolagens ansvar att marknadsföra utbildningarna.
– Det är skrämmande att vi inte får fler till utbildningarna. Behovet av fastighetstekniker med hög teknisk kompetens är stort, säger hon.

Rekryteringsbehovet på tio års sikt

  • 3 400 fastighetsskötare
  • 1 200 fastighetsvärdar
  • 2 100 fastighetstekniker

Så ser rekryteringsbehovet, lågt räknat, ut på tio års sikt. Om man även räknar in fastighetsingenjörer, fastighetsförvaltare och fastighetschefer behövs cirka 10 000 personer. Cirka 6 000 av dessa beror på pensionsavgångar.

Bristyrke som få vill studera till

I år har antalet utbildningsplatser på Yrkeshögskolan, YH, till fastighetstekniker och drift- och fastighetstekniker fördubblats med anledning av det ökade rekryteringsbehovet. Men antalet examinerade fastighetstekniker minskar.

Klicka på bilden för att få den större.

Fler in – men inte fler ut

Fler elever har VVS-och fastighetsprogrammet som sitt förstahandsval i höst. Även de som börjat på programmet i de skolor som erbjuder fastighetsinriktningen är fler än förra läsåret. Men det är fortfarande för få som väljer fastighet (se stapeln för årskurs 3 i här nedan)

Så gjorde vi


33 gymnasieskolor som har fastighetsinriktningen på VVS- och fastighetsprogrammet har lämnat uppgifter till Fastighetsfolket om förstaårselever. Frågan ställdes i början av terminen, sedan dess kan elever ha hoppat av.

Klicka på bilden för att få den större.


Nyutbildade räcker till 20 procent

Minst 6 700 fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker behöver rekryteras på tio års sikt. Under tiden utbildar gymnasiet 680 och yrkeshögskolan 850 om dagens takt håller i sig. Det täcker drygt 20 procent av rekryteringsbehovet.