Vems röst är mest värd – den från en person som precis flyttat in i ett område, eller en person som bott i samma område i 20 år?
Blir en jobbig jäkel som tjatar hela tiden mer lyssnad på, än en blyg person som anmärker två gånger och sedan lägger ned? Och en person som känner sig säker i svenska språket, jämfört med en som känner sig mindre säker, eller ännu inte lärt sig det?
När kommuner eller bostadsbolag har aktiviteter för att lyssna till invånarna bjuder de ofta in: ”Kom och säg din mening!” eller ”Var med och påverka ditt område!”

Jag tänker alltid när jag ser det att den här typen av inbjudningar innebär en fara. Om de som kommer är personer som både vill och klarar av att säga sin mening, har automatiskt många människor valts bort. Alla som inte orkar, inte har tid eller inte tror att deras röst är viktig. Du känner säkert igen människotypen som tycker att de alltid bör bli lyssnade på.
Du har säkert också stött på personer som tvärtom inte tror att de har något att säga som någon kan vara intresserad av – fast de har massor att säga, som är superviktigt. Jag tycker att det är viktigt att få med även dessa personer.
Men det är lätt hänt, det förstår jag. Någon som är jobbig vill du till slut bara bli av med, så du gör som den vill. Någon som ger sig efter två gånger gör det möjligt att stryka en arbetsuppgift på den långa ”to do”-listan, i alla fall tillfälligt.

I min önskevärld skulle förstås alla, oavsett hur de formulerar sig eller är som personer, vara lika viktiga, lika lyssnade på.
En sak som kanske inte alla håller med mig om är att åsikten en nyinflyttad har, är lika viktig som åsikten någon som bott länge i ett område har. Men även där tycker jag att bådas röst är lika värd. Den som bott länge kanske känner till mer saker, men den har också en mer bestämd uppfattning
om hur saker ligger till i kvarteret eller området. En uppfattning som kanske är präglad av intryck personen fick för 20 år sedan. Den nya ser saker med nya ögon. Och dessutom, vems åsikter spelar mest roll, om du tänker att den nyinflyttade kanske kommer att bo där de kommande 20 åren, medan den som redan bott där 20 år kanske flyttar?
Eftersom gränsdragningarna blir så invecklade så finns det en enkel lösning: att behandla allas röster, allas åsikter, allas idéer och tankar, på samma sätt och utifrån att de har samma värde.