Efter vårens dödsolycka på Stora Ensos kartongfabrik i Fors gjorde Arbetsmiljöverket en åtalsanmälan om arbetsmiljöbrott. Nu har åklagare beslutat att inte inleda någon förundersökning om arbetsmiljöbrott. UPPDATERAD VERSION.

Det var i mitten av april i år som en kvinna i 40-årsåldern omkom inne på Stora Ensos kartongfabrik i Fors utanför Avesta. Kvinnan var anställd som servicearbetare av ISS och blev påkörd av en hjullastare inne på fabriksområdet.

Efter dödsolyckan inleddes flera utredningar men Stora Enso tog tidigt på sig hela ansvaret för olyckan och det finns ingen skuld på kvinnans arbetsgivare, ISS.
Arbetsmiljöverket bedömde efter sin utredning att de skyddsansvariga på Stora Enso inte hade fullgjort sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen och gjorde en åtalsanmälan om arbetsmiljöbrott.

Men kammaråklagaren kommer inte att göra någon sådan förundersökning. Kammaråklagaren bedömer att det inte finns tillräckliga brottsmisstankar för att kunna driva ärendet.
Enligt beslutet är det till exempel inte tydligt att platsen där olyckan inträffade klassas som ”förbindelseled” utan snarare som ”fabriksplan” och där gäller inte Arbetsmiljöverkets föreskrifter på samma sätt. Kammaråklagaren bedömer också att Stora Enso har haft ett fungerande arbetsmiljöarbete och att den eventuella oaktsamheten inte når upp till straffbar nivå.

– Vi tycker att det borde ha varit separerad gångtrafik och bedömer att det finns ett orsakssamband, om det hade varit separerat hade olyckan inte behövt inträffa. Men åklagaren tittar på om det går att pröva straffrättsligt och bedömer att det inte skulle gå att vinna. Det respekterar vi, säger Sara Klerestam, jurist på Arbetsmiljöverket.

Hon säger också att både Stora Enso och ISS har tagit frågan på stort allvar och att Stora Enso har följt Arbetsmiljöverkets instruktioner och separerat gångtrafiken från körområdet efter olyckan.
– Sedan är det arbetsgivarens ansvar att se till att det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som pågår hela tiden, säger Sara Klerestam.

Samtidigt pågår en förundersökning gällande frågan om vållande till annans död hos åklagarkammaren i Falun. Där finns ännu inte något beslut om åtal, enligt de uppgifter Fastighetsfolket kunnat få fram.

Läs mer:
Ökad säkerhet efter dödsolyckan på Stora Enso
ISS-anställd omkom på Stora Enso