Riksdagens finansutskott säger nej till regeringens förslag på arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling av till exempel städtjänster. Bedrövligt, säger Fastighets ordförande.

Finansutskottet behandlade i går regeringens förslag på kollektivavtalsliknande villkor. Regeringen vill att kommun, landsting och statliga myndigheter som köper exempelvis städtjänster ska ställa krav 
på att entreprenörernas anställda har lön, arbetstid och semester som motsvarar de villkor som finns i kollektivavtalet.
Majoriteten i utskottet – ledamöterna för Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna – röstade ner förslaget.
Fastighets ordförande Magnus Pettersson är kritiskt till beslutet.
– Det är bedrövligt av finansutskottet att inte ställa sig bakom förslaget. Helst hade vi sett att förslaget hade gått längre och att krav på kollektivavtal kunde ställas vid offentlig upphandling. Men regeringens förslag är bra och går i rätt riktning, säger han.

Magnus Pettersson har tillsammans med två socialdemokratiska riksdagsledamöter i en debattartikel i tidningen Arbetet kritiserat utskottets beslut. De tycker att allianspartierna och Sverigedemokraterna omintetgör rättvis konkurrens och bidrar till lägre lön och sämre villkor för de anställda.

Så som det ser ut kommer förslaget även att röstas ner i riksdagen den 30 november. Det drabbar seriösa företag i städbranschen och deras anställda, menar Magnus Pettersson. Han påpekar att företagen kommer att få svårt att delta i offentliga upphandlingar av städtjänster.
– Många av våra medlemmar jobbar på entreprenadföretag som står på två ben, ett i det privata och ett i det offentliga. Om företaget förlorar kontrakt inom offentlig sektor blir det svårt för företaget att bedriva bra verksamhet och behålla alla sina anställda, säger han.

Läs också
Osäker framtid för städarna