Ett påslag på 672 kronor till dem som tjänar under 24 000 kronor och 2,8 procent till alla som tjänar över det. Det är lönekraven som fackförbunden inom LO enats kring inför nästa års avtalsrörelse. För dem som tjänar under 24 000 innebär krontalskravet att arbetsgivaren får betala lite mer än 2,8 procent.
Det är välkommet att LO­-förbunden kommit överens om att driva gemensamma krav. Facken är starkare tillsammans och för ett mindre förbund som Fastighets är det klart bättre med en samordning.
Låglönesatsningen för dem under 24 000 kronor är viktig, även om det är ett litet steg för att minska löneskillnaderna generellt. Många medlemmar 
i Fastighets berörs av låglönesatsningen, i synnerhet kvinnor. 90 procent av de kvinnliga medlemmarna beräknas ha en månadslön under 24 000 kronor. Men framöver behövs större grepp för att minska löneklyftan mellan kvinnor och män i alla yrken och på hela arbetsmarknaden. LO har satt som mål att löneskillnaderna mellan könen ska halveras till 2028 och takten måste öka för att nå dit.

För många LO­-kvinnor är låg lön dessutom bara ett av problemen med yrkeslivet. De sektorer där kvinnor dominerar är också de där otryggheten 
är som störst. För medlemmar i Fastighets, Handels och Hotell­- och restaurangfacket är bristen på heltidsjobb, hyvling och utbredd användning av visstidsanställningar lika stora problem som den låga lönen. En lönehöjning hjälper helt enkelt inte så mycket om du bara får ihop ett fåtal timmar i veckan och riskerar att få glapp mellan anställningarna.
Med korta avtalsperioder blir det svårare att driva krav på förbättringar av dessa villkor.
LO­-förbunden har bestämt sig för att utreda hur problemen med otrygga jobb ska kunna tacklas. Det är positivt att förbunden försöker ena sig kring en gemensam linje. Men det får inte dröja för länge innan det blir verkstad. För dem som sitter fast i en otrygg jobbtillvaro är det bråttom. Både hälsan och ekonomin tar stryk av den ständiga oron som otryggheten skapar, och så ska ingen behöva ha det.

För övrigt tycker jag att …
… det är upprörande att en tredjedel av alla skyddsombud hindras i sitt uppdrag av sina arbetsgivare. Enligt en ny rapport från LO har också 6 procent av skyddsombuden hotats eller utsatts för våld, medan 12 procent har utsatts för trakasserier. Fastighets skyddsombud är inget undantag, tvärtom hindras och trakasseras fler än snittet.