I början av januari ska Familjebostäder, Bostadsbolaget och Poseidon ta emot 50 nyanlända som ska praktisera som miljövärdar och fastighetsvärdar. De som kommer till Bostadsbolaget kan även prova på städyrket. Arbetsförmedlingen har valt ut deltagarna i projektet.
Efter praktiken, som beräknas ta sex månader, ska kommunen erbjuda dem utbildning som miljövärd, fastighetsvärd eller städare. Målsättningen är att göra dem bättre rustade för att söka lediga jobb när det är klara efter två år.
Fastighetsbranschen har stora rekryteringsbehov. Enligt en beräkning som bygger på en undersökning från Fastighetsbranschens utbildningsnämnd behövs minst 6 700 fastighetsskötare, fastighetsvärdar och fastighetstekniker på tio års sikt.

De anställda på bostadsbolagen har fått anmäla sig som handledare för att ta hand om praktikanterna. Handledarna ska få en utbildning för sitt uppdrag.
– Jag tycker att det här är en jättechans för våra medlemmar att hjälpa till i integrationsarbetet. Yrkeskompetens och språkliga kunskaper finns bland dem och kommer till nytta i projektet, säger Thomas Gustavsson, ordförande för Fastighetsklubben och ansvarig för projektet på Bostadsbolaget.

Innan deltagarna kommer till bostadsföretagen ska de läsa svenska för invandrare, sfi, och samhällsorientering under tio veckor.
Totalt kommer 300 nyanlända att delta i projektet under tre år.
Projektet sker i samarbete med koncernen för de kommunala bostadsbolagen, AB Framtiden, kommunen och Arbetsförmedlingen.

Ulf Wallin är planeringsledare inom Göteborgs kommun. Han har stora förhoppningar om att nyanlända i projektet ska komma ut i arbetslivet när de lämnar den så kallade etableringsfasen.
– Statistiken visar att cirka 85 procent av nyanlända lever på försörjningsstöd efter att de lämnat etableringsfasen. Vi tror att vi kan korta tiden att hitta ett första arbete här när de får lära sig yrkesinriktad svenska och erbjuds yrkesutbildning under etableringsfasen, säger han.

Fotnot: En nyanländ är en person som genomgått asylprocessen, beviljats uppehållstillstånd, skrivits in i en kommun och omfattas av etableringsinsatser.