Tidningen Hotellrevyn uppmärksammar problemet som kan få stora ekonomiska konsekvenser för Hotell- och restaurangfackets medlemmar. Uteblivna inbetalningar av tjänstepension, som är en avtalspension, ger lägre pension om felaktigheterna inte rättas till. En granskning av 300 företag i hotell och restaurangbranscherna med kollektivavtal visar fel i inbetalningarna. I hälften av fallen fann man skillnader mellan det inbetalda beloppet och antalet anställda i verkligheten. I de flesta fallen kan det handla om slarv men ett av sex företag har, enligt Hotell- och restaurangfacket, fuskat medvetet.

Fastighets känner inte till om fusket även finns bland företagen i städ- och fastighetsbranscherna. Men Hotell- och restaurangfackets granskning visar att även Fastighets behöver undersöka saken, menar Jari Visshed, förhandlingsansvarig på Fastighets.
– De flesta anställda litar på att arbetsgivaren betalar in för avtalspensionen. Granskningen visar att det kan man inte lite på. Det är väldigt allvarligt, säger han.
Hur en översyn ska gå till kan Jari Visshed inte svara på ännu.
– Vi på Fastighets kan inte kontrollera individ för individ. Det måste var och en göra själv. Jag uppmanar alla som undrar om arbetsgivaren skött inbetalningarna rätt att gå in på Foras hemsida för att kontrollera sina uppgifter. Så fort en anställd upptäcker att det fattas pengar är det bra att kontakta oss på Fastighets. Om en arbetsgivare gjort fel på en individ är det troligt att felet gjorts på flera anställda, säger Jari Visshed.

Det är servicebolaget Fora som sköter Saf-LO avtalspension, vilket är en tjänstepension för privatanställda arbetare. Om en anställd på ett företag med kollektivavtal upptäcker att det fattas inbetalningar ska han eller hon komma in med uppgifter på det som saknas, säger Åke Rosander, chef för processutveckling på Fora.
– Vi kan rätta till uppgifterna om vi får in uppgifter som styrker de felaktiga inbetalningarna. Den som jobbar på ett företag med kollektivavtal har rätt att få sin tjänstepension, säger Åke Rosander.