Höstens temadagar för lokala skyddsombud är snart avklarade. Sist ut är region Väst och i går, tisdag, samlades drygt 40 lokala skyddsombud i Kungälv.
– Just i dag har vi haft flera helt nya skyddsombud med i gruppen och det är alltid intressant, säger Bo Gustafsson som är regionalt skyddsombud i regionen och som hållit i dagen tillsammans med Marie-Louise Olsson.

BozhinovEn av de helt nya är Ilija Bozhinov från serviceföretaget Bohus i Göteborg. Han har ännu inte gått grundutbildningen men känner sig inspirerad.
– Jag känner att jag har fått lite mer kunskap och en lite bättre bild av mitt uppdrag efter den här dagen, säger han och fortsätter:
– Jag kommer att försöka ha lite mer koll på arbetsplatsen och nu vet jag bättre vad jag ska leta efter.

CaterineÄven Caterine Varas, som jobbar på Sodexo och städar på Astra Zeneca i Mölndal, är nytt skyddsombud på plats.
– Det är första gången jag är på en temadag men det har varit jätteintressant. Det är bra och trevliga lärare och jag har träffat många nya kompisar. Jag känner att jag har lärt mig jättemycket, säger hon.

Lokala skyddsombud från region väst övar på att skriva så kallade 66a-anmälningar på temadagen i Kungälv.

Förutom att prata om rollen som skyddsombud handlade temadagen också om så kallade 6 6a-anmälningar. Det är begäran om åtgärder när arbetsgivaren inte agerar utifrån sjätte paragrafen i arbetsmiljölagens sjätte kapitel.
– Jag har varit skyddsombud i minst tio år och har varit med på många temadagar. Vi har pratat om 66a-anmälningar flera gånger men vi skulle kunna göra det oftare eftersom det är en så viktig fråga. Det är bra att bli påmind, säger Leif Persson från Riksbyggen i Göteborg.
Han har aldrig haft behov att lämna in någon sådan anmälan och när gruppen får frågan om vilka som har gjort det är det bara ett fåtal som räcker upp handen.

Bo Gustafsson gissar att det inte skrivs så många anmälningar som skulle behövas och tror att skälen är både osäkerhet och att man tror att det är svårt och krångligt.
– Men hota aldrig med att lägga en 66a, ta dialogen först och diskutera problemen, säger Bo Gustafsson och fortsätter:
– Det viktiga för att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera är att man kan samverka.

Vad är en 6 6a-anmälan?

  • Enligt Arbetsmiljölagen kap 6
 § 6a kan skyddsombud vända sig till Arbetsmiljöverket med begäran om föreläggande eller förbud. Det kan ske när arbetsgivaren inte agerat eller lämnat ett besked inom en skälig tid på skyddsombudets begäran om åtgärder för en bättre arbetsmiljö.