Fastighets förbereder sympatiåtgärder till stöd för Musikerförbundet. Musikerförbundet är i konflikt med det bolag som producerar programmet Idol för TV 4 sedan bolaget vägrat att teckna ett kollektivavtal.

Musikerförbundet har försökt få produktionsbolaget Fremantle Media att teckna ett kollektivavtal under hösten. Bolaget, som producerar programmet Idol, ger deltagarna villkor som är betydligt sämre än kollektivavtalets. Det handlar om arbetstider, lön och anställningsavtal med upphovsrättsliga bestämmelser som innebär att alla rättigheter överlåts till produktionsbolaget.

Musikerförbundet har varslat om strejk från och med i morgon, fredag, i de lokaler där Idol repeteras, spelas in och sänds.
Musikerförbundet har också begärt hjälp av andra fackförbund. Fastighets har ställt sig bakom begäran och förbereder just nu åtgärder.
– Bolagets agerande är så långt från den svenska modellen på arbetsmarknaden som man kan komma. Dels att de vägrar teckna kollektivavtal, dels genom de villkor som deltagarna tvingas på. Det är orimligt att ställda förhoppningsfulla 16-17-åringar med framtidsdrömmar som musiker inför sådana villkor, säger Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande, i ett pressmeddelande.

Strejken kommer inte att verkställas i morgon, fredag. Musikerförbundet har skjutit på varslet om stridsåtgärden sedan produktionsbolaget lämnat in en fredspliktinvändning och menar att stridsåtgärden är olaglig. Musikerförbundet har i sin tur stämt bolaget till Arbetsdomstolen. I väntan på att domstolen ska avgöra om stridsåtgärden är laglig skjuter Musikerförbundet på varslet. Ärendet ska avgöras i mitten av nästa vecka.