Risken att drabbas av sjukdom eller skada under ett arbetsliv är mycket stor för flera yrken där Fastighets medlemmar jobbar. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring.

Baserat på dagens siffror har Afa Försäkring skapat en bild av hur möjligheten till ett arbetsliv utan skador och sjukdomar skulle kunna se ut i framtiden. De har tittat på åldersgruppen som i dag är 16 till 25 år.
Bland män har yrkeskategorin ”städare och fönsterputsare” störst risk av alla privata arbetare att drabbas av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning. Även deras kvinnliga kollegor hamnar högt, på fjärde plats.

Ett långt friskt arbetsliv för yrkeskategorin ”fastighetsskötare, renhållningsarbetare med flera” är inte heller så troligt. Män i yrkeskategorin kommer på plats fyra och kvinnor kommer på tionde plats.
– Jag är inte förvånad över de höga siffrorna för städare. Den höga sjukskrivningsfrekvensen på grund av sjukdomar i muskel och skelett gör det svårt för städare att arbeta ett helt yrkesliv, säger Anna Weigelt, analyschef på Afa.
För att ge fler städare möjlighet till att vara kvar längre i yrkeslivet föreslår Anna Weigelt mer satsning på ergonomi och hälsa. Även arbetsorganisationen behöver ses över.
– Jag hoppas också på ännu bättre tekniska lösningar i framtiden, säger hon.