Hallå där Linn Norlin, sanerare på Ocab i Umeå, som varit på årets LO Ungforum för medlemmar upp till 30 år.

Du har deltagit i en workshop om arbetsmiljö. Hur var det?webb-linn
– Det var jättebra. Vi pratade bland annat om den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö och om psykisk ohälsa. Det är jätteviktigt att vara uppmärksam på sina kollegor och hur de mår. Jag vill gärna prata mer om det på ett klubbmöte med våra medlemmar.

Du är både ung och fackligt engagerad i klubben. Hur kan Fastighets få fler unga att gå med i facket?
– Det är bra är bra om vi kan ge facklig information redan till gymnasieeleverna så att de vet vad facket är när de kommer ut i arbetslivet. Viktigt är att facket syns mer i sociala medier för att det är där de unga söker information. Många känner inte till vad facket är. Ett tips är att i informationen lyfta fram lyckade exempel på hur vi i facket stöttar och hjälper varandra.

Vad tar du med dig från LO:s Ungforum?
– Det är första gången jag träffat fackligt intresserade från andra förbund. Jag har sett hur bra det är att jobba tvärfackligt. Jag har fått ett nytt kontaktnät. Jag ska försöka få fler unga på mitt jobb att gå med i facket. Ju fler som är med i facket på en arbetsplats desto mer hörd blir man.