Allt om juridik skriver att städarna tagit med sig städbolagets kundregister när de startade sin egen firma och att de därefter blivit stämda av sin arbetsgivare.
De har dessutom skickat mejl till alla kunder för att göra reklam för sig. Kundregister betraktas som företagshemligheter och Attunda tingsrätt har konstaterat att paret gjorde det i syfte att skada bolaget.
Att starta konkurrerande verksamhet när man är anställd är dessutom ett brott mot lojalitetsplikten.

Sammantaget döms paret att betala 1,2 miljoner kronor i skadestånd. Dels för inkomstbortfall för städbolaget, dels i form av allmänt skadestånd.

Conny Lundin, ombudsman i Fastighets region Tvärs, menar att det inte är ovanligt att anställda städare väljer att starta eget men känner inte till andra fall där städare dömts till skadestånd.
– Det finns exempel på dem som startat nytt företag medan de varit anställda och det får man inte göra. Det kan vara så att man inte vet bättre men det är absolut förbjudet, säger han.

I de fall han känner till har personerna i fråga blivit uppsagda med omedelbar verkan. Fråga om skadestånd blir det bara om företaget har tagit ekonomisk skada, till exempel om företagshemligheter läckt ut.
– Oftast har våra medlemmar, vanliga anställda städare, inte tillgång till register utan det är tjänstemännen som har det, säger Conny Lundin.

Hur ska man gå tillväga om man är anställd men vill starta eget?
– Då ska man först säga upp sig för det går oftast att starta konkurrerande verksamhet kort tid efter. Det är bara i vissa fall, om man haft insyn i företagets affärer, som det kan finnas klausuler, säger Conny Lundin.