Fastighetsfolket har flera gånger rapporterat om hur företag hyvlar, det vill säga minskar arbetstid för anställda vid neddragningar i stället för att säga upp personal på grund av arbetsbrist.
Facket har ofta inget att säga till om i dessa ärenden eftersom det betraktas som arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.
Problemet finns i många branscher, och fackförbundet Handels har drivit ett sådant fall, på Coop i Örebro, i Arbetsdomstolen.

I dag kom domen som ger Coop rätt, vilket även tidningen Handelsnytt rapporterat om.
I domslutet står det att ”de erbjudanden som lämnats om sänkt sysselsättningsgrad varit erbjudanden om annat arbete” enligt anställningsskyddslagen. Trots att arbetstagarna godkände de nya villkoren ”under protest” menar Arbetsdomstolen att de sagt ja och därför inte kan betraktas som uppsagda.

webb-ewaEwa Edström, central ombudsman för Fastighets, var med i juryn och var inte ense med de övriga. Hon lämnade in en skiljaktig mening där hon är kritisk till beslutet.
– Jag var den enda som i slutänden vågade stå upp för de anställda och jag är mycket besviken på de övriga ledamöterna, säger Ewa Edström.
Hon menar att den här domen, tillsammans med tidigare domar, har lett fram till en praxis som gör det möjligt för arbetsgivare att välja vilka av de anställda som ska tvingas acceptera kortare arbetstid och en lägre lön utan hänsyn till hur länge de varit anställda.
– Med nuvarande tolkning av lagen försvinner anställningstryggheten och öppnar upp för arbetsgivarens godtycklighet och det kan knappast varit lagstiftarens mening, säger Ewa Edström.

Fastighets har under de senaste åren hanterat flera fall av hyvling och Ewa Edström tror att domen kommer att göra det till standard.
– Det här kommer att öppna dammluckorna för arbetsgivare att aldrig kalla till arbetsbristförhandling, säger hon och fortsätter:
– Tryggheten för våra medlemmar blir sämre. Begreppet sist in-först ut förlorar sin mening eftersom du aldrig kommer in i en turordning när arbetsgivarna gör på det här sättet, säger Ewa Edström.

Eftersom Arbetsdomstolen är högsta instans kan domen inte överklagas men Ewa Edström menar att Fastighets och facket inte kommer att släppa frågan.
– Vi kommer att driva frågan vidare politiskt eller avtalsvägen. Vi kan inte acceptera det här, säger hon.

Bakgrund

  • År 2014 påbörjade Coop en omorganisation på flera orter för att få flexiblare bemanning. I samband med det har anställda både fått arbetstidsmåttet minskat och blivit nyanställda på färre timmar.
  • I Örebro blev nio anställda omplacerade till tjänster på färre timmar, utan att turordningsreglerna följdes.
  • Handels har tagit ärendet till Arbetsdomstolen som nu har avgjort frågan. De ger Coop rätt.

Läs mer:
Handels till AD för brott mot turordningsregler
Hyvling sätter lagen ur spel