Den sociala dialogen är mycket viktig och den borde kunna fungera bättre i vårt företag. Global Deal kan vara en möjlighet för oss.

Det säger Paavo
Hiitola, ordförande i det europeiska företagsrådet (EWC) på ISS Facility Services. Han är facklig representant och nyfiken på Global Deal och kommer att aktualisera frågan om att företaget ska ansluta sig.
Sedan 2008 finns ett så kallat globalt ramavtal mellan ISS och den internationella fackliga federationen UNI där Fastighets ingår. Inom ISS finns också ett europeiskt företagsråd där fackliga representanter från flera länder kan träffas och diskutera med ledningen.

webb2-Paavo-HiitolaMen trots att dessa bitar är på plats finns en del övrigt att önska, enligt Paavo Hiitola.
– Det globala ramavtalet innebär ett åtagande från företagets sida. Ändå nekas våra kolleger i till exempel Östeuropa att utse fackliga deltagare till företagsrådet. I alla nordiska länder fungerar detta bra och det gynnar både företaget och de anställda, säger han.
Paavo Hiitola kommer nu att gå vidare med frågan om Global Deal till fackliga kolleger i företagsrådet och inom UNI för att sedan ta en diskussion med företagsledningen om att göra ISS till en Global Deal-partner.

Fakta

  • UNI betyder Union Network International och har 900 medlemsförbund i 150 länder med tillsammans 20 miljoner medlemmar inom tjänstesektorn.
  • EWC är en förkortning av European Works Council. Dessa företagsråd är forum för information och konsultation och kan bildas i företag med över 1 000 anställda som har verksamhet i flera länder.
  • Globalt ramavtal – avtal som sluts mellan multinationella koncerner och globala fackliga organisationer som till exempel UNI. Avtalen reglerar rättigheter och anställningsförhållanden för alla anställda i koncernen.