Nu är det klart att Statskontoret ska utreda Samhall, rapporterar Arbetet. Företaget har fått kritik för att anställa för få av dem med mest funktionsnedsättning.

Statskontoret har fått i uppdrag att utreda frågan om skyddat arbete på Samhall. Arbetet skriver att uppdraget handlar om att analysera hur anvisningarna till anställningar hos Samhall går till och även studera hur sammansättningen av de personer som anställs på bolaget har förändrats över tid.
Utvecklingsanställningar, tidsbegränsade anställningar för unga med funktionsnedsättning, ska också utvärderas. Fastighets och flera andra fackförbund har under tid en längre tid varit kritiska till hur utvecklingsställningarna fungerat i praktiken.

Till dem som kritiserat Samhall hör Riksförbundet för personer med utvecklingsstörning som anser regeringens högre mål för övergång från Samhall till arbete utanför företaget vara en förklaring till att de med större problem har svårare att få hjälp i dag.

Uppdraget ska vara färdigt senast 26 maj nästa år.

Läs också Samhall ses över efter kritiken