Global Deal – ett globalt ”handslag” – är ett nytt initiativ för en bättre fungerande arbetsmarknad. Idén kommer från Sveriges statsminister Stefan Löfven och ska nu spridas runt om i världen.

I veckan lanserade Löfven sin idé inför hundratals fackliga ledare på Världsfacket ITUC:s 20-årsjubileum i Wien. På plats var även LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som är en av ITUC:s vice ordförande.
– Global Deal är något av det mest spännande som händer just nu. Det är ett försök att finna en självreglering på arbetsmarknaden genom att arbete och kapital ser vinsten av samarbete. Detta driver vi väldigt hårt just nu, säger LO-ordföranden till Fastighetsfolket.
Stefan Löfven presenterade först sitt initiativ inför FN:s generalförsamling i New York i september. Han bjöd då in regeringar, arbetsgivare, fackföreningar och andra organisationer att ansluta sig och bli en ”Global Deal-partner”. Hittills har ett tiotal länder, en handfull storföretag och fackliga organisationer från några länder (mest Sverige) anslutit sig. Även ledarna för OECD och FN-organet ILO har uttalat stöd för idén.
– Det har tagits emot positivt. Nu gäller det att fler ansluter sig och det är många som jobbar med det på olika håll, säger statsministern efter talet i Wien.

Men vad är det då man ska göra?
Global Deal är inget färdigt avtal, utan mer av en plattform som man kan stödja och sedan fylla med ett innehåll.
– Man får själv välja vilket åtagande man vill göra. Det är en av poängerna, säger Stefan Löfven.
Grundtanken är att uppmuntra social dialog som verktyg för att få ett hållbart arbetsliv, bekämpa ojämlikhet och skapa en mer inkluderande tillväxt. Genom att sträva efter förhandlingslösningar ska arbetsvillkoren kunna förbättras så att de anställda kan stanna kvar längre. Detta är till gagn för alla parter – företag, anställda och regeringar –påpekar Stefan Löfven, som gärna talar om ett win-win-win-koncept.

Världsfacket ITUC:s generalsekreterare Sharan Burrow är entusiastisk och ser fram emot att hjälpa till att sprida Global Deal över världen.
– Detta är ett magiskt verktyg, vi ställer oss bakom det till hundra procent. Vi vet att det finns företag och regeringar där ute som verkligen vill ha ett moget förhållande med facket och erbjuda goda arbetsvillkor åt sina anställda. Nu gäller det att vi ger oss ut och bjuder upp dem, säger hon.

Global Deal

Stefan Löfvens världsomspännande initiativ för att sprida den sociala dialogen över världen, se http://www.theglobaldeal.com/

ITUC

International Trade Union Confederation eller Världsfacket är en sammanslutning av mer än 330 fackliga centralorganisationer i drygt 160 länder med sammanlagt cirka 180 miljoner medlemmar.