Det är en 6 6a-anmälan från skyddsombuden i oktober som är anledningen till att arbetsmiljöinspektör Monica Engström träffat både Samhall och Fastighets skyddsombud i Göteborg. En 6 6a-anmälan görs till Arbetsmiljöverket när ett skyddsombud påtalat brister i arbetsmiljön som arbetsgivaren inte åtgärdat. Den aktuella anmälan handlar bland annat om hög arbetsbelastning, stressrelaterade besvär och att företaget inte tar hänsyn till de anställdas diagnoser vid val av arbetsuppgifter.

Monica Engström kan ännu inte säga hur Arbetsmiljöverket kommer att agera i detta fall. Det kommer att ta några veckor innan beslutet är klart.
– Ett vanligt problem i de 6 6a-framställningar som kommer till oss är bristande kommunikation. Så ser det ut att vara även i detta fall. Alla parter anser inte att de är informerade om det arbetsmiljöarbete som pågår på företaget. Därför är det viktigt att det på alla företag finns tydliga rutiner som är kända för alla, säger Monica Engström.

Både Bo Gustafsson, regionalt skyddsombud för Fastighets region Väst, och Jorma Kuosmanen, huvudskyddsombud på Samhall i Göteborg, är nöjda med mötet med Monica Engström. Jorma Kuosmanen, som gjort 6 6a-anmälan, tror att arbetsmiljöarbetet kommer att bli bättre på företaget.
– Företaget vet att vi skyddsombud menar allvar när vi pratar arbetsmiljö, säger Jorma Kuosmanen.
– Jag tycker att Samhall i Göteborg är mer uppmärksamt på hur företaget jobbar med arbetsmiljöfrågorna efter 6 6a-anmälan, säger Bo Gustafsson.

Henrik Lundberg, distriktschef för Samhall i Göteborg, tycker också mötet med Arbetsmiljöverket var bra.
– Vi har pratat om detaljerna i skyddsombudens anmälan och jag hoppas att vi med våra svar kunnat stilla den oro som fanns i anmälan. Jag inväntar Arbetsmiljöverkets beslut innan jag vill ge fler kommentarer. Men jag tycker att vi och skyddsombuden på företaget nu har en bra dialog.