Värva fler medlemmar och få i gång bättre lokal facklig verksamhet. Det är vad Fastighets i huvudsak ska jobba med under nästa år.

Fastighets vill se mer facklig verksamhet på lokal nivå. I dag är hälften av avdelningarna aktiva och bedriver facklig verksamhet.
Fem organiseringsombudsmän, en i varje region, ska anställas för att i ett års tid stötta klubbar och avdelningar. Det nya projektet beräknas komma i gång i mars.
– De ska bara jobba med organisationsuppbyggnad och agitation. De ska se till att verksamheterna kommer i gång och att klubbarna och avdelningarna värvar medlemmar, säger Fastighets ordförande Magnus Pettersson.

Foto: Sofia Lindroth

Förbundet har under flera år jobbat med att öka aktiviteten i avdelningarna.
– Det har gått långsammare att få till aktiva avdelningar än vad vi trodde när vi började 2011. Vi har provat olika sätt genom åren och hoppas att vi får fram ett bättre resultat med hjälp av de nya organiseringsombudsmännen, säger Magnus Pettersson.
En målsättning är att förbundets samtliga 121 avdelningar kan utse ombud till förbundets högst beslutande organ, kongressen, 2018. Vid förbundets senaste förbundsmöte i oktober hade 101 av 121 avdelningar valt ombud, men bara 78 av dem var med på mötet.
– För få avdelningar var representerade. Avdelningarna ska vara med och fatta besluten i förbundet, säger Magnus Pettersson.

Medlemsvärvning är en annan fråga som Fastighets prioriterat under några år. Årets målsättning är att öka i medlemsantal.
– Vi tappade flera medlemmar under första halvåret i år. Det berodde på tekniska problem när vi gick över till ett nytt administrativt datasystem. Vi hade dålig koll på dem med bristande inbetalningar. Den som inte betalat in sin medlemsavgift på tre månader förlorar sitt medlemskap. Under den senaste tiden ser medlemsutvecklingen betydligt bättre ut, säger Magnus Pettersson.
Det är ännu oklart om förbundet lyckas med målet att öka i medlemsantal under 2016.
Fastighets kommer att jobba med medlemsvärvning även under 2017. Målsättningen är öka med 300 medlemmar vilket innebär drygt 30 000 medlemmar.

Diskussionen om att eventuellt bilda ett nytt förbund tillsammans med Seko går vidare under 2017. I mitten av februari kommer Fastighets och Sekos förbundsstyrelser att ta del av ett förslag på hur ett eventuellt gemensamt avgiftssystem kan se ut och hur ett nytt förbund kan driva effektivare verksamhet för mindre pengar. Förbundsstyrelserna ska då även ta ställning till om utredningen ska fortsätta.