En manlig städare som jobbade på Arlanda har dömts för sexuellt ofredande. Enligt Attunda tingsrätt har han vid upprepade tillfällen utsatt tre kvinnliga kollegor för sexuella uttalanden och ofredanden.

Ofredandena pågick från våren 2013 och till mars 2015 då Renab, städarnas arbetsgivare, fick kännedom om dem.
Mannen har fällt kränkande uttalanden med vulgära ord och antastat kvinnorna vid upprepade tillfällen.
Kvinnorna har sagt ifrån och gjort motstånd men mannen har fortsatt med trakasserierna. Det dröjde länge innan händelserna anmäldes eftersom kvinnorna varit rädda om sina jobb. Efter att en av dem i början av mars 2015 berättade vad hon blivit utsatt för trädde även de två andra fram.
Företaget avskedade mannen efter en egen utredning.

Mannen har under rättegången nekat till brott. Men det finns vittnen till några av händelserna och rätten anser kvinnornas berättelser vara detaljerade och trovärdiga.
Tingsrätten är enig i sitt domslut om sexuellt ofredande. Det är en villkorlig dom med samhällstjänst i 120 timmar. Han ska också betala skadestånd till två av kvinnorna med 25 000 kronor och till den tredje med 20 000 kronor.

Enligt Paul Arvidsson, platschef för Renab på Arlanda, har företaget haft fortlöpande samtal med de tre kvinnliga anställda efter att de berättat vad de varit med om.
– Efter händelsen har arbetsledningen blivit mer uppmärksam på vilken jargong vi har på arbetsplatsen. Vi visar tydligt att de finns gränser för hur vi pratar med varandra. Vi har också sett över ordningsreglerna på arbetsplatsen så att alla ska agera respektfullt mot varandra, säger han.
– Vi har med vårt sätt att agera visat att vi som arbetsgivare tar den här typen av problem på fullt allvar. Vi lyssnar och vi agerar. Och det kommer vi att göra om det skulle hända igen, säger Paul Arvidsson.

Det fanns ingen fackklubb för Fastighets medlemmar på Renab när de sexuella ofredandena blev kända.
Annica Collstam, regionalt skyddsombud i Fastighets, tycker att det är bra att Renab visat nolltolerans mot sexuellt ofredande och agerat därefter.
– Det är viktigt att de som blir utsatta gör en polisanmälan. Arbetsgivaren ska ha en handlingsplan som visar hur man kan agera om något händer, säger Annica Collstam.
Annica Collstam har under de senaste två åren stött på den här typen av ärenden vid två, tre gånger.
– Men jag tror att det är mer vanligt och att det finns ett stort mörkertal här.


Webbutbildning om schyst vardag

Schystvardag.nu är en webbutbildning som bland annat handlar om hur man kan förebygga riskerna för sexuella trakasserier. Målgruppen är de som jobbar inom besöksnäringen men utbildningen innehåller råd och tips som kan komma till nytta även för andra anställda.
Schystvardag.nu har tagits fram av Prevent, Hotell- och restaurangfacket, Unionen, Kommunal och Visita. Den går även att nå via www.prevent.se