För andra året i rad ökar antalet städföretag med kollektivavtal som avstår från att delta i offentliga upphandlingar om städtjänster. Det visar Almegas senaste branschrapport.

Arbetsgivarorganisationen Almega Serviceföretagen publicerar årligen en rapport om städ- och servicebranschen. Årets rapportering visar att 39,9 procent av medlemsföretagen lägger anbud när statliga myndigheter, kommun eller landsting köper städtjänster. Det är betydligt färre än i fjol då de var 46,5 procent.

Företagen är missnöjda med hur offentliga upphandlingar fungerar och missnöjet har ökat. För stort fokus på priset är en av de främsta orsakerna till att företagen avstår från att delta. Almegas egen granskning av 1 700 offentliga upphandlingar visar att företag med lägst pris fick uppdragen i 98 procent av fallen.
Dålig uppföljning av kraven som ställts vid upphandlingen bidrar också till att 60 procent av företagen avstår från offentlig upphandling.
– De oseriösa företagen räknar kallt med att alla krav inte följs upp och kan därför lägga ett lägre pris. De seriösa vill inte chansa, räknar med alla krav och kostnader för dem, säger Ari Kouvonen på Almega som ansvarar för branschrapporten.