En tredjedel av alla skyddsombud hindras i sitt uppdrag och många känner sig hotade eller trakasserade. För Rolf Idegård blev skyddsombudsuppdraget en kamp.

Rolf Idegård, tidigare lokalt och regionalt skyddsombud för Fastighets, är ett av alla skyddsombud som har känt sig trakasserade och motarbetade i sitt uppdrag.
Under ett antal år arbetade han som fastighetsvärd för ett större idrottsförbund och det var när han blev vald till skyddsombud som problemen började.
– Jag tycker mig själv ha blivit illa behandlad, säger han.

Rolf Idegård berättar om flera risker som han uppmärksammade och tillbud som inträffade. Det gällde bland annat arbete på hög höjd utan skyddsutrustning, truckkörning utan utbildning, ensamarbete på kvällar och en händelse då en kollega klämde foten.
Enligt Rolf Idegård vidtog inte arbetsgivaren de åtgärder som krävdes utan kom i stället med ursäkter eller struntade helt enkelt i påpekandena när han sa till.
– Det fanns inget systematiskt arbetsmiljöarbete och min chef vägrade konsekvent att göra skyddsronder. När jag sa ifrån blev jag vid ett tillfälle upptryckt mot väggen av en ansvarig chef. Jag blev inte skadad men rädd och sjukskrev mig efter den händelsen. Det kan aldrig vara okej att angripas fysiskt, säger Rolf Idegård och fortsätter:
– När något sådant händer backar man ju som skyddsombud och avsäger sig rollen och så kan vi inte ha det. Ett skyddsombud ska ha stöd av den fackliga organisationen och det tycker jag inte att jag fick i den utsträckning jag hade behövt.

Det hela slutade efter ett par år med att Rolf Idegård blev uppsagd på grund av arbetsbrist och lämnade anställningen.
– Min uppfattning är att det hänger samman med min roll som skyddsombud. Jag tycker att Fastighets borde hjälpa och stötta sina skyddsombud bättre, säger han.
Majoriteten av de skyddsombud som Fastighetsfolket kommer i kontakt med upplever att det finns en fungerande kontakt och känner ett starkt stöd av sitt regionala skyddsombud. Men alla delar inte bilden.
LO har under hösten presenterat en rapport baserad på en enkätundersökning med skyddsombud LO-förbunden. Mer än var tionde svarar att de inte får stöd från sin fackliga organisation.
Och trots att Rolf Idegård fick hjälp från Fastighets vid flera tillfällen, bland annat med att lägga skyddsstopp för ensamarbete och att ta diskussionen med arbetsgivaren efter att han nekats att gå vidareutbildning för lokala skyddsombud, kände han inte att han hade facket bakom sig.
– Jag kände mig rädd och vilsen. Jag upplever att även om man är påläst och vill hjälpa till så är man ensam, säger han.

Ett annat tidigare skyddsombud som råkat illa ut i sitt uppdrag är Arne Petersson, som jobbade som fastighetsskötare innan han gick i pension förra året.
– Jag fick ständigt höra nedvärderande ord, och när vi gjorde en arbetsmiljöenkät med katastrofala resultat blev de vansinniga och gav mig skulden. Men det var inte jag som sa vad de anställda skulle skriva, säger Arne Petersson.
Han berättar att han under lång tid påpekade brister för arbetsgivaren utan att något hände.
– Det var till exempel en skylift och en kompressor som inte var besiktigade. När jag påpekade det blev de arga och irriterade och sa att jag ”sprang och letade skit”, säger Arne Petersson.

Liksom Rolf Idegård hade Arne Petersson kontakt med Fastighets, men hade önskat mer stöd.
– Jag tror att de lokala skyddsombuden känner sig osäkra, säger Arne Petersson.
Han tror att problemen finns i både stora och små företag.
– I vissa fall i små företag är det okunnighet, i större företag har de bättre kunskap men arbetsmiljö kostar pengar och har blivit ett konkurrensmedel. Det kostar pengar att trygga människors arbetsliv, säger Arne Petersson.
Han uppmanar ändå folk att gå med i facket för att kunna påverka.

 

Skydd i flera lagar

  • Skyddsombud skyddas genom arbetsmiljölagen. Där beskrivs alla rättigheter ett skyddsombud har. Där finns också ett kapitel med regler om samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud.
  • Lagen säger att skyddsombud inte får hindras att fullgöra sina uppgifter.
  • Skyddsombudet får inte heller ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor med anledning av sitt uppdrag.
  • Skyddsombud på arbetsplatser med kollektivavtal omfattas även av förtroendemannalagen.
  • Lagen säger att arbetsgivaren och skyddsombudet ska komma överens om hur lång tid det löpande skyddsarbetet ska ta.
  • Skyddsombudet har rätt att utföra skyddsarbetet på betald arbetstid.

Läs mer:
Vart tredje skyddsombud hindras i uppdraget