Illustration: Erica Jacobson

Att kollegan eller chefen bär sig åt på ett sätt som inte känns okej. Det är oftast förklaring
en till att djupa konflikter uppstår. Men vissa miljöer bäddar mer för konflikter än andra, säger forskaren Thomas Jordan på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet:
– Arbetsplatser med otydliga roller, motstridiga och ouppnåeliga mål och ett otydligt ledarskap har mycket större risk för konflikter. Sedan finns det individrelaterade anledningar. Personer som är starkt pressade är mer lättretliga och det påverkar hur man beter sig.
Att allt fler organisationer slimmas samtidigt som ambitionsnivån höjs minskar marginalerna för dem som inte fungerar till 100 procent, förklarar Thomas Jordan. Samtidigt ser han tecken på att kunskaperna om hur en väl fungerande organisation ska se ut ökar.
Stödrutiner på jobbet kan vara till stor hjälp, men det finns också en hel del du kan göra själv.
– Ett av de viktigaste råden är att inte tro att du redan vet allt. Var villig att lyssna på den andra parten och hur den ser på saken.

Thomas Jordan har tagit fram sju tumregler för konstruktiv konflikthantering:

1. Fråga dig själv vad det är du inte vet än.
Tänk på att du inte vet hur konflikten ser ut för de andra. Hur de tolkar situationen färgar sättet de beter sig på. Försök ta reda på bakgrunden till konflikten ur flera synvinklar. De andra kanske tycker att du bidragit mer till konflikten än vad du själv tycker.

2. Skilj på problem och person.
Tala om hur konflikten påverkar dig och vad du själv känner, men undvik att förebrå den andra parten. Se konflikten som ett problem ni måste hitta en gemensam lösning på.

3. Var tydlig, rak och konkret.
Tala om vad du sett, hört och känt som påverkat din syn på saken. Fråga den andra parten på ett sätt som visar att du verkligen bryr dig och vill försöka lösa knutarna.

4. Håll kontakt med motparten.
Det skönaste hade kanske varit att slippa träffa personerna, men att helt bryta kontakten kan göra att konflikten eskalerar.

5. Sök efter behovet bakom kraven.
Att göra kollegan helt till lags på en bestämd punkt och 
på ett bestämt sätt kanske känns omöjligt. Men vad är behovet bakom den konkreta ståndpunkten? Finns det något annat sätt att tillgodose det behovet?

6. Gör det lätt att vara konstruktiv.
Väck inte motpartens försvarsreaktioner genom anklagelser och kritik. Ta ansvar för din egen del i konflikterna.

7. Träna på att se konflikten utifrån.
Pröva din egen bild av konflikten genom att prata om den med opartiska personer.

Läs mer
om arbetsplatskonflikter på socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt