Afa försäkring har tittat på de sjukfall som blev så långa att de nådde den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen. Bland privatanställda arbetare blev totalt 11 000 personer utförsäkrade, från att gränsen infördes vid årsskiftet 2009/2010 tills att den togs bort i februari 2016.

De stora yrkesgrupperna inom handel och industri har flest utförsäkrade, men om man ser till hur stor del av en yrkesgrupp som nått gränsen hamnar städare och fönsterputsare i topp bland de manliga arbetarna. Bland de långtidssjukskrivna männen blev nästan fyra procent utförsäkrade. Inom yrkesgruppen städare och fönsterputsare var siffran 8,2 procent.

Generellt sett är dock kvinnor överrepresenterade när det gäller utförsäkringar. De vanligaste diagnoserna bland de som nådde den bortre tidsgränsen var psykiska diagnoser och sjukdomar i muskler och skelett.

 

Kvinnliga fastighetsskötare också högt

Snittet för utförsäkring bland långvariga sjukfall hos kvinnliga arbetare ligger på 6,0 procent. Yrkeskategorierna ”fastighetsskötare, expeditionsvakter, renhållningsarbetare med flera” samt ”städare och fönsterputsare” ligger båda över snittet, på 7,2 respektive 7,1 procent.