Under det senaste året har antalet fall av indragen sjukpenning fördubblats. Enligt siffror som Försäkringskassan tagit fram till Sveriges radios Ekot fick 14 000 personer sjukpenningen indragen mellan januari och oktober i år, jämfört med 6 750 personer under samma period året innan.
Detta märks även bland Fastighets medlemmar.
– De senaste veckorna har det exploderat i antal samtal från medlemmar som fått besked om att sjukpenningen ska dras in eller att ärendet ska prövas av Försäkringskassan, säger Gunnel Blom, fackligt ombud i Fastighets region Väst.

Sedan rutinerna ändrades får handläggarna oftare begära kompletteringar från läkare för att kunna fatta beslut. Läkarna tvingas i sin tur lägga mer tid på att skriva omfattande intyg. Detta drabbar i slutänden sjukskrivna som får vänta längre på sina beslut och i högre utsträckning än tidigare nekas sjukpenning.
– Humaniteten är bortblåst. I dag skriver läkare intyg utifrån sin kunskap och bedömning om arbetsförmågan, och så sitter det tjänstemän på Försäkringskassan och fattar ett annat beslut, säger Gunnel Blom och fortsätter:
– De här människorna är redan sjuka och har du varit sjukskriven i sex månader så är det något ordentligt. Med det här brevet visar Försäkringskassan att de inte tror på dem så det första jag gör är att försöka hitta lite lugn och trygghet. De som hör av sig är helt upprivna.

Nästa steg blir att förklara processen som börjar med att överklaga beslutet till Försäkringskassan. Därefter kan facket hjälpa till att formulera en rättshjälpsansökan för att få ärendet prövat i domstol.
– Vi vinner ungefär vart tredje av ärendena som vi anser att vi kan driva. Det största problemet är att för få medlemmar vänder sig till oss för att få hjälp, säger Torbjörn Jonsson, försäkringsansvarig ombudsman på Fastighets.
Han sitter med i LO:s försäkringsutskott och frågade på decembermötet om andra förbund märkt en ökning av rättshjälpsansökningar på grund av indragen sjukpenning.
– Det var ingen som märkt av en sådan trend ännu eftersom överklagandeprocessen är så lång. Däremot var LO tacksam att vi tog upp frågan för de tror att det här kommer att bli en fråga under våren, säger Torbjörn Jonsson.

Gunnel Blom hoppas att frågan tas upp till debatt så att det kan bli en förändring av reglerna.
– Stefan Löfven får gärna komma och träffa mina medlemmar och se deras situation. De måste börja förstå vad det får för konsekvenser i vardagen, säger hon.