Fastighets förhandlingsdelegationer är utsedda. De ska förhandla nya avtal under nästa år då förbundets samtliga avtal löper ut.
Hälften av ledamöterna har utsetts av avtalsrådet, hälften av förbundsstyrelsen.

Fastighetsavtalen
Curt Öhrström, Mikael Norén, Timo Närhi, Camilla Claesson, Olga Back, Emil Isenheim, Beatrice Blisserpont och Ann-Katrin Eneblom.

Städavtalen
Linda Karlsson, Anna Erixon, Ing-Marie Dahlqvist, Sergio Laguna, Cecilia Samuelsson, Alex Santibanez, Zia Lodin och Jeanette Cervin.

Specialserviceavtalen
Anna-Carin Liminka, Tommy Holmbom, Ulf Larsson och Erika Sundvall.

Avtal med Arbetsgivaralliansen, AA, och Kooperativa och idéburna företag, KFO
Joakim Olofsson, Stefan Björkenstam, Anita Göransson och Madlén Gunnarsson.