Under hösten har det skett arbetsbristförhandlingar på Allianceplus på ett flertal orter i Sverige, däribland Stockholm, Linköping och Nyköping. Totalt sett ska omkring 124 heltidstjänster bort. Hur många som berörs är inte klart men då många är anställda på deltid påverkar varslen betydlig fler än 124 personer.

Bakgrunden till uppsägningarna är att Allianceplus har bytt inriktning och bestämt sig för att bli mer inriktade på så kallade FM-tjänster som utöver städ också handlar om till exempel catering och fastighetsservice eller kontorsservice som posthantering och skötsel av blommor.

Petra Schneider, nordiskt HR-ansvarig på Allianceplus, skriver i ett mejl till Fastighetsfolket att företaget har genomfört varselförhandlingar på grund av arbetsbrist under hösten. Hon skriver att de kortsiktigt minskar verksamheten med omkring 124 heltider:
”… men detta är utifrån scenariot att vi säger upp de kundavtal som är små, olönsamma samt ej ligger i linje med vår FM-resa, och att vi under denna tid inte får in nya uppdrag dit vi kan erbjuda berörda medarbetare omplacering. Som vi redan sett så har vi på grund av vunna kontrakt redan kunnat justera lagda varsel så att vi inte behövt verkställa uppsägningar i vissa delar av landet.”

Conny Lundin, ombudsman i Fastighets region Tvärs, känner igen mönstret men menar att det är riskabelt att bara behålla de stora kontrakten.
– Sodexo gjorde så en gång i tiden och skulle dra ner alla små kontrakt. Det var ett misstag och de tappade mycket. Dessutom blev de känsliga när de bara hade stora kontrakt kvar, därför är det bra att ha en mix av stora och små, säger han.
Conny Lundin har förhandlat om varsel på grund av arbetsbrist på flera orter, bland annat Nyköping, Västerås och Vingåker. I dessa orter ihop med Linköping berörs totalt över 40 personer. Dessutom berörs omkring 20 i Skåne, ett 50-tal i Göteborgstrakten, 10 i Uppsala och ett 60-tal i Stockholmsområdet.

Uppsägningarna kommer att träda i kraft vid olika tillfällen under våren förutsatt att Allianceplus inte vinner nya kontrakt som gör att varslen kan dras tillbaka.

Läs mer:
Färre än väntat tvingas gå från Allianceplus
Fler varslas om uppsägning 
120 personer varslade om uppsägning på Allianceplus

Vad är FM-tjänster?

Enligt IFMA, International Facility Management Association, finns ingen exakt definition av vilka tjänster begreppet Facility Management, FM, omfattar. De beskriver det som ”samordnandet och styrningen av de aktiviteter som stödjer en organisations kärnverksamhet”. Det kan till exempel vara rengöring, kontorsservice, fastighetsservice, skötsel av utemiljön, catering eller säkerhetstjänster.