Många är lediga nu under mellandagarna men på Fastighets regionkontor i Solna hålls medlemsutbildning. Under tre dagar får deltagarna facklig grundinformation och chans att ställa frågor om det mesta.

Utbildningen riktar sig den här gången till anställda på Inspira och trots att femton personer var anmälda har bara sex har dykt upp. En av dem är Agnes John.
– Jag känner att jag behöver det här eftersom jag inte kunde så mycket om de här frågorna innan. Det händer alltid saker på jobbet och nästa gång kanske jag har bättre koll på vad man ska göra. Det är synd att alla anmälda inte kommit för det är jättebra, säger Agnes John.

Under tre dagar ska kursledarna Zia Lodin och Silvio Siles hinna beta av allt ifrån facklig grundhistoria, svensk arbetsmarknadslagstiftning och försäkringar.
Just den här dagen informerar de övergripande om bland annat lagen om anställningsskydd, arbetsmiljölagen och semesterlagen.
– Många vill spara sin semester eller ta ut det i pengar, men om ingen tar semester blir det svårt att säga till arbetsgivaren att vi vill ha en vecka till. Dessutom behöver vi återhämtning, manar Zia Lodin.

Silvio Siles påminner om tidlöneprincipen:
– Varje person har sin egen arbetstakt, och om du är anställd på fyra timmar ska du jobba så gott du kan i fyra timmar. Men om du inte hinner klart med allt du ska på den tiden ska du ringa din arbetsledare och förklara att tiden är slut, säger han.
I det läget får arbetsledaren antingen prioritera bort jobb eller beordra övertid med betalning.

Hampus Emanuelsson, en av deltagarna, lyssnar och ställer frågor. Han vill veta så mycket som möjligt.
– Det handlar både om att veta mina rättigheter och mina skyldigheter. Det bästa samarbetet på en arbetsplats blir när arbetsgivare och arbetstagare lyssnar på och förstår varandra, säger han.
Han jobbar på Inspira sedan i våras och visste inte förrän nu att han kunde få gå utbildning, men tycker att det är viktigt.
– För min del handlar det om att förbättra mina kunskaper, förstå rättigheter och bygga kunskap. Jag vill göra något bra för mig och mina arbetskamrater och i och med att jag vet rättigheterna kan jag nämna det för dem, säger Hampus Emanuelsson.