Under december 2016 var 11,6 procent av medlemmarna i Fastighets arbetslöshetskassa utan arbete och fick ersättning från a-kassan. Jämfört med samma månad året innan har arbetslösheten sjunkit något.

Fastighets arbetslöshetskassa för statistik över de medlemmar som är öppet arbetslösa eller deltar i program via Arbetsförmedlingen och som får ersättning. Av dem som fick ersättning under december förra året var 4,8 procent öppet arbetslösa och 6,8 procent deltog i program.
Motsvarande siffror för december året innan är 5,2 respektive 6,7 procent.
Siffrorna för hela 2016 visar att arbetslösheten låg över 12 procent under årets fyra första månader. Den var störst under april då a-kassan betalade ut ersättning till 12,5 procent av medlemmarna. Lägst var den under juli med 10,1 procent.

Arbetsförmedlingens senaste uppgifter för den totala arbetslösheten är från november. Då var 7,6 procent öppet arbetslösa eller deltog i program via Arbetsförmedlingen.
Varför är arbetslösheten högre i Fastighets yrken?
– Den har historiskt sett varit högre hos oss. Det är inte ovanligt i städbranschen att av och till drabbas av arbetslöshet. När kundföretag byter städbolag blir det arbetslöshet i det bolag som måste lämna uppdraget, säger Jari Visshed, Fastighets tredje förbundsordförande.
Andra orsaker kan vara att arbetslösheten generellt är högre bland utrikesfödda och en hög andel av städare har utrikesbakgrund.
– Dessutom saknar många av medlemmarna gymnasieutbildning. Även det påverkar graden av arbetslöshet i Fastighets a-kassa, säger Jari Visshed.