När det uppstår tvister om försäkringar eller arbetsrätt som behöver prövas i domstol anlitar Fastighets och andra fackförbund jurister från LO-TCO Rättsskydd.

De 30 ärenden från Fastighets som LO-TCO Rättsskydd avslutade förra året gav totalt 3,1 miljoner kronor i ersättning till medlemmar. Det är lika mycket som året innan men en betydligt lägre summa än 2014 då det handlade om 63 avslutade ärenden och sammanlagt 7,8 miljoner kronor.

Även den totala summan ersättningspengar till medlemmarna i LO, TCO och Saco fortsatte att minska. År 2014 lyckades rättsskyddet få ut 335 miljoner kronor, året efter 190 miljoner kronor och år 2016 totalt 151 miljoner kronor.
– Antalet prövade arbetsskador och arbetssjukdomar minskade kraftigt under en period, gissningsvis har den minskningen planat ut. Sedan får vi se vad som händer nu när sjukförsäkringsreglerna stramats åt, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Från Fastighets minskade också antalet nyinkomna ärenden till arbetsrättsbyrån för andra året i rad. Under 2014 kom 58 nya ärenden gällande Fastighets. 2015 anmäldes 32 nya ärenden och förra året kom 30 in till LO-TCO Rättsskydd.
– När det gäller försäkringsärenden tror jag att det hänger ihop med att medlemmarna har en låg förväntan på sjukförsäkringen, men det finns en relativt stor chans att vinna så det tyder på att fler borde driva sina ärenden eller åtminstone kolla med oss, säger Jari Visshed, tredje ordförande i Fastighets.
Han tror att de många av de arbetsrättsliga ärendena tidigare handlat om arbetsgivare som vägrat teckna kollektivavtal och att de har minskat i samband med att förbundet infört nya rutiner.
– Vi stämmer inte lika snabbt utan försöker få företagen att teckna kollektivavtal och självmant göra rätt, säger Jari Visshed.

Andelen nyanmälda försäkringsärenden ökade dock förra året. Tidigare har de arbetsrättsliga ärendena varit i majoritet, under 2016 stod försäkringsärenden för två tredjedelar av fallen gällande Fastighets.
– Det är ett glädjande trendbrott eftersom antalet ärenden på den enheten minskat kraftigt de senaste åren. Det är ofta större summor till medlemmarna i de försäkringsrättsliga ärendena än i de arbetsrättsliga, säger Dan Holke.
Han förklarar att de arbetsrättsliga ärendena kan gälla en lönefordran på några tusenlappar medan en vinst i de försäkringsrättsliga ärendena ofta ger större summor.