Fastighets stämde Samhall till Arbetsdomstolen, AD, i våras. Orsaken var att Samhall i slutet av 2015 sagt upp en kvinnlig städare i norra Sverige utan saklig grund. Företaget uppgav personliga skäl till uppsägningen.
Fastighets pekade i stämningsansökan på att Samhall ska ta hänsyn till de anställdas funktionshinder och har därför ett större socialt ansvar än andra bolag.

Förbundet ansåg att Samhall inte hade gjort tillräckligt mycket för att ha kvar medlemmen, trots att hon jobbat flera år på företaget.
– Till exempel hade arbetsgivaren inte undersökt möjligheten till omplacering till andra arbetsuppgifter på samma ort. Jag har en känsla av att det blivit tuffare även på Samhall och att arbetsgivaren i vissa fall har mindre tålamod än tidigare att behålla den anställde, säger Joakim Oscarsson, avtalsansvarig på Fastighets.
Efter stämningsansökan till AD har Fastighets och LO-TCO Rättsskydd förhandlat i ärendet med Samhall.

Nu har parterna hittat en lösning vilket innebär att ärendet inte kommer att behandlas av domstolen.
Resultat av uppgörelsen blev att städaren fått återgå till samma arbetsuppgifter som hon hade tidigare.
– Medlemmen är jätteglad för att hon har fått behålla jobbet. Vi och Samhall har haft bra och konstruktiva diskussioner under förhandlingen. Samhall har på ett professionellt sätt gjort en återgång till arbetet möjligt, säger Joakim Oscarsson.
– Vi har haft en bra dialog med Fastighets. Nu blickar vi framåt och välkomnar medarbetaren tillbaka till Samhall, säger Christina Löthman, HR-chef för Samhalls marknadsområde Nord.
Fastighets tycker att ni gjorde för lite för att ha kvar städaren. Hur kommenterar du det?
– Vi tyckte då att vi gjort tillräckligt mycket, annars hade vi inte valt den väg som vi valde. Nu finns det en överenskommelse som vi är nöjda med.