Att hitta information om facket på annat språk än svenska kan vara svårt, inte minst för dem som vill veta mer om Fastighets. Det visar tidningen Arbetets undersökning.

Arbetet har undersökt LO-förbundens information på olika språk, både hemsidor och skriftligt material, samt om förbunden kan ge personligt stöd på andra språk än svenska.
Det finns stora brister i information och tillgänglighet. Det är också stora skillnader mellan förbunden, skriver Arbetet.
Undersökningen visar att majoriteten av LO-förbunden har delar av informationen på sina hemsidor översatt på ett eller flera språk. Fastighets är ett av fem förbund som har all information på svenska på sin hemsida men som hänvisar till Google Translate-verktyg för den som behöver hjälp att förstå. Vidare visar undersökningen att två förbund, Fastighets och Kommunal, saknar tryckt material att erbjuda på annat språk än svenska.

– Om man bara ser till det tryckta materialet så ligger Fastighets inte bra till. Att ha tryckt material på olika språk är för resurskrävande för oss som är ett litet förbund. Men vi är bra på att ge översättningshjälp på vår hemsida. Den servicen är avsevärt mycket bättre nu än för ett år sedan då vi inte hade någon översättning alls på hemsidan, säger Janne Sparrman, informatör på Fastighets.

Det Google Translate-verktyg som Fastighets har översätter inte alltid korrekt, vilket också Arbetets genomgång visar.

Finns det inte risk för att få bristfällig eller felaktig information?
– Ja, risken finns och vi är medvetna om bristerna. Men hellre Google Translate än att inte ha någon översättning alls. Vi har valt det men tanke på de resurser som vi har. Jag tror att de flesta är medvetna om att Google Translate inte är den perfekta översättningen, säger Janne Sparrman.

Fastighets har många medlemmar med andra hemspråk än svenska. På förbundets senaste kongress 2014 beslutades att förbundsstyrelsen ska arbeta för att ta fram kontaktuppgifter på språkkunniga förtroendevalda och medlemmar som kan medverka vid kontakt i fackliga frågor.

Hösten 2015 hade åtta personer anmält sig. Hur ser det ut i dag?
– Listan består av 14 personer och de kan hjälpa till på sju olika språk. Alla anställda på Fastighets har tillgång till uppgifterna via intranätet och kan kontakta personerna vid behov, säger Janne Sparrman.
– Om de borde vara fler än 14? Vi är stolta över att så många som 14 ställer upp men vi nöjer oss inte med det. Vi jobbar för att få utöka antalet personer och språk. Det är regionernas uppdrag att hålla listan aktuell.

Läs också
Medlemmar med olika språk ska hjälpa varandra