Under det senaste året har antalet fall av indragen sjukpenning fördubblats.
Enligt siffror som Försäkringskassan tagit fram till Sveriges radios Ekot fick 14 000 personer sjukpenningen indragen mellan januari och oktober 2016, jämfört med 6 750 personer under samma period året innan.

Fastighetsfolket rapporterade i december att Fastighets region Väst märkte av en explosionsartad ökning av samtal från medlemmar som fått besked om detta.

Ämnet tas även upp när socialförsäkringsminister Annika Strandhäll intervjuas i radioprogrammet Studio ett den 7 december.
Hon utlovar bland annat åtgärder för att komma åt problemen som uppstår när Försäkringskassan startar en ny utredning varje gång en sjukskrivning ska förlängas.
– Där är regeringen beredd att gå in och förändra lagstiftningen på den punkten för att den enskilde inte ska komma i kläm och kommer att återkomma med ett sådant lagförslag inom kort, säger Annika Strandhäll.
Men för dem som redan fått sjukpenningen indragen känns en lagändring avlägsen.

Samma dag som programmet sändes hade Jan Bengtsson i småländska Åryd fått muntligt besked från Försäkringskassan om att hans sjukpenning på 75 procent skulle dras in, retroaktivt.
– I början av november fick jag brev där det stod att de skulle utreda mig. En månad senare fick jag beslutet, men handläggaren berättade aldrig att det skulle gälla från att utredningen startade, säger Jan Bengtsson.
Utöver en oviss framtid innebär det att han inte får några pengar för den månad som han var under utredning.

webb-Jan_Bengtsson-06Jan Bengtsson är anställd av HSB och är i grunden fastighetsskötare, men sedan problemen med nacken började har han fått byta arbetsuppgifter. Under det senaste året har han jobbat med städning på HSB-kontoret i Växjö på 25 procent.
– Har man ett år kvar till pension ska de väl inte behöva göra så här? Jag har ju läkarintyg och jag trodde inte att de skulle köra över det, säger han.

Försäkringskassans utredning konstaterar att Jan Bengtsson har begränsad rörlighet och viss kognitiv påverkan, till exempel koncentrationssvårigheter, och att ingen behandling eller rehabilitering kommer kunna ge ”nämnvärt förbättrad aktivitetsförmåga.
Trots det har Försäkringskassan beslutat att dra in hans sjukpenning, vilket innebär att han får klara sig på de procent han kan få hos HSB eller säga upp sig och skriva in sig hos arbetsförmedlingen.
– Det kändes för djävligt när jag fick veta det. Jag vill ju jobba de 25 procent jag klarar av. Jag skulle kanske kunna gå upp lite i tid med rätt arbetsuppgifter, men om jag jobbar mer blir jag trött och får värk, säger Jan Bengtsson.

Jörgen Karlsson, ombudsman i Fastighets region Syd tycker inte att utredningen som har gjorts på uppdrag av Försäkringskassan är tillräcklig.
– De konstaterar att han kan utföra lätta arbeten under axelhöjd, men det framgår inte i vilken utsträckning han klarar det, säger Jörgen Karlsson.
Han har hjälpt Jan Bengtsson att begära omprövning av beslutet men tycker att det är problematiskt att sjukpenningen, enligt de nya rutinerna, kan dras in redan från det datum utredningen startar.
– Jag tycker det är horribelt, hur ska människorna agera? De får ju inte en sportslig chans att ha kontroll över sin ekonomi, säger han.

För Jan Bengtsson gäller upp ett halvårs väntetid innan Försäkringskassan omprövar hans ärende och till dess är arbetsförmedlingen hans främsta hopp.
– Men jag har svårt att tro att det finns några jobb till mig, det måste finnas många som kan och orkar mer än jag, säger han.

Carina Wallström låg fortfarande i sjukhussängen när handläggaren från Försäkringskassan ringde och undrade när hon skulle kunna börja jobba igen. Foto: Sebastian LaMotte

En annan Fastighetsmedlem som har fått känna av de striktare rutinerna är städaren Carina Wallström utanför Lysekil. Hon har under lång tid haft hjärtproblem och varit sjukskriven. Under hösten genomgick hon en stor operation på grund av detta. Läkarintyg med datum för operation hade skickats in till Försäkringskassan i förväg och läkaren hade sjukskrivit henne på heltid i tre månader.
– Jag kom ut från intensiven på onsdagen och på fredag kväll ringer en handläggare från Försäkringskassan. Jag satt trött på sjuksängen och förklarade att vi får ta det en annan dag. Men han höll nog på uppemot 10 minuter, säger Carina Wallström.
Handläggaren meddelade att hon var på dag 180 i rehabkedjan och att de skulle utreda rätten till sjukpenning.
– Det stod i min information att jag skulle undvika stress, men efter det här samtalet kunde jag inte sova. Jag visste ju inte om jag skulle få några pengar.

Hon fick efter utredning behålla sin sjukpenning men är besviken på Försäkringskassans agerande, framför allt det första samtalet.
– Det finns ingen empati, de ska bara spara in pengar. Stupstocken är borta men regeringen bör ge direktiv till Försäkringskassan att behandla människor som folk, säger Carina Wallström.

Läs mer:
Fler samtal om indragen sjukpenning

Nya rutiner efter kritik

Försäkringskassan införde nya, striktare rutiner för förlängning av sjukskrivningar från den 1 november 2016.
Nu blir alla förlängningar av sjukskrivningar nya ärenden och kräver utredning. Försäkringskassan kan stoppa utbetalning av sjukpenningen under utredningstiden.

Omprövas flera gånger

 • Dag 1–90 av sjukskrivningen:
  Du har rätt till sjukpenning om du inte klarar ditt vanliga arbete.
 • Efter dag 90:
  Rätten till sjukpenning prövas. Du har rätt till ersättning om din arbetsgivare inte kan erbjuda dig något arbete som du klarar.
 • Efter dag 181:
  Ny prövning. Du har rätt till sjukpenning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden, eller om det är mycket troligt att du kan gå tillbaka till din arbetsgivare inom 365 dagar från att du blev sjuk.
 • Efter 365 dagar:
  Ytterligare utredning av rätten till sjukpenning. Du har bara rätt till ersättning om du inte kan utföra något arbete på den vanliga arbetsmarknaden, eller om det kan anses oskäligt att bedöma din arbetsförmåga på det sättet.

Källa: Försäkringskassan