En av frågorna som Städbranschen Sverige engagerat sig i är när kommuner, landsting och statliga myndigheter handlar upp städtjänster. Den valde en annan väg än arbetsgivarorganisationen Almega och ställde sig på regeringens sida för skarpare krav på entreprenörer vid offentliga upphandlingar.
– Alldeles för många myndigheter öppnar dörrar för oseriös verksamhet när de väljer lägsta pris. Det är priser som inte räcker till att betala en rimlig lön till städaren. Det är fullständigt orimligt att det sedan är städaren som måste klara av uppdraget. Alla kan inte vara som Usain Bolt när de jobbar, säger Mårten Widborg.

Att det är för stort fokus på lägsta pris är också det vanligaste skälet till att många seriösa städföretag avstår från att delta i offentliga upphandlingar. Almega Serviceföretagens branschrapport visar att 60 procent av medlemsföretagen, företag med kollektivavtal, väljer att inte tävla om de offentliga uppdragen.
Lagförslaget om att entreprenörens personal ska ha lön, arbetstider och semester som motsvarar kollektivavtalets villkor gick inte igenom i riksdagen. Mårten Widborg är besviken.
– Civilminister Ardalan Shekarabi är en av dem som sett till att debatten är
i gång, vilket är bra. Jag hoppas att skarpare regler fortsätter att vara en politisk fråga, säger han.

Mårten Widborg tar emot mig på företaget Viledas kontor mitt i ett bostadsområde i Solna. Uppdraget som ordförande är ideellt vid sidan av det ordinarie jobbet som utvecklare av städsystem.

Du har sagt att offentlig upphandling till lägsta pris leder till sämre städkvalitet, vilket skadar städbranschen. Vad kan ni göra åt det?
– Företagen och upphandlarna måste mötas för att agera tillsammans för rimliga villkor. Det är ingen ny tanke, men den här gången tror jag att det kan gå. På uppmaning av Skatteverket har vi börjat med ett projekt om en vit städbransch, säger han.
Uppdraget är att i samarbete med bland annat städföretag få fram riktlinjer för rimliga arbetstider för de olika momenten och vad det kostar för att täcka företagens kostnader.
– Vi siktar på att få fram en tydligare vägledning med priser för olika moment utan att hämma konkurrensen. Taxibranschen har gjort något liknande, säger han och syftar på de kriterier som taxibranschen vill ska användas vid upphandlingar.
De bygger på kollektivavtalets villkor för bland annat löner och arbetstider. Ambitionen är att bli klar under 2017.

I flera år har Skatteverket försökt stävja fusk bland städföretag, men de hittar på nya sätt att komma undan skatter, avgifter och avtalsenliga löner för sina anställda.

Vad är det som säger att det här projektet ska leda till en förändring?
– Man kan verkligen fråga sig varför det inte har gjorts mer. Jag vill naivt tro att vi är på väg mot en vändning tack vare debatten om offentliga upphandlingar, säger Mårten Widborg.

Ni jobbar också med utbildningsfrågor. Vad vill ni med det?
– Vi behöver folk med rätt kompetens som vill jobba i branschen. Städning kan inte utföras av alla och det krävs kunskap för att klara av jobbet. Men Arbetsförmedlingen beskriver ibland städjobben som genomgångsyrken som i princip vem som helst klarar av, säger Mårten Widborg.
Organisationen har kontakt med Arbetsförmedlingen om behovet av fler kvalificerade arbetsmarknadsutbildningar.
– Vi för också dialog med Arbetsförmedlingen om att vi kan ta fram en handbok med det mest elementära inom städning som ska användas vid introduktioner till städyrket, säger han.

Mårten Widborg berättar att organisationen har material som kan användas av utbildningsanordnare. Städhandbok Golv har funnits i flera år. Tillsammans med Sabo, branschorganisationen för allmännyttiga bostadsföretag, pågår ett nystartat arbete att få fram en handbok om fastighetsstädning. Den beräknas bli klar inom ett år.

Städbranschen Sverige samlar i första hand företag. Vad har städarna för nytta av att ni finns?
– Eftersom vi vill skapa rimliga villkor i branschen har de absolut nytta av det. Även enskilda städare kan bli medlemmar hos oss vilket också fler blir.
– Vi ordnar inga särskilda aktiviteter för städare, men nytt för 2016 är att vi etablerat Städarnas dag som kommer att vara första måndagen i december varje år. Den finns både i Norge och Finland sedan flera år. Vi vill bland annat förbättra relationen mellan städare och personalen på objektet. Det är inte ovanligt att säga ”hej” till alla andra men inte till städaren, säger Mårten Widborg.

Det här är Städbranschen Sverige

  • Organisationen Städbranschen Sverige har 540 medlemmar och har funnits i tre år sedan Sveriges rengöringstekniska förbund, SRTF, och Svenska Golvrådet beslutade att gå ihop.
  • För att bli medlem krävs att företag betalar skatter och avgifter. Krav på kollektivavtal finns inte.

Mårten Widborg

Ålder: 52 år.
Familj: Fru, två vuxna barn och fyra barnbarn.
Gör: Ordförande för organisationen Städbranschen Sverige. Intressen: Att laga mat. ”Det är min stora passion.”
Bästa städprylen hemma: En mikrofibermopp.